Engler på besøk

Norkirken Vigrestad velsigner mange med godhet.

Tekst/bilde: Line Marie Løge

Normisjonsforsamlinga på Vigrestad ble startet som fellesskapet Sundagssamling.no i 2004 med samlinger annen hver søndag. Men arbeidet økte raskt, først med smågrupper, videre med familiearbeid og ønske om å få døpe barna våre inn i fellesskapet. Navnet Sundagssamling.no var ikke lenger så dekkende.

Men kunne vi ta navnet Norkirken? Dette var det delte meninger om. Bokmålsordet var litt unaturlig i den jærske dialekten, og var det et for stort steg å kalle seg kirke? På årsmøtet i 2009 var saken om navneendring oppe for første gang og det ble stemt over alternativene Norforsamlinga eller Norkirken Vigrestad. Det ble flertall for det første, og navnet Norforsamlinga Vigrestad har vi båret med stolthet gjennom 12 år. Likevel har ønsket om å tilhøre Norkirkefamilien også i navnet stadig blitt sterkere. Ved årsskiftet 2021-2022 ble Johan Hølland ansatt som ny hovedpastor, og da var tiden også moden for et navneskifte. På årsmøtet i februar 2022 ble Norkirkenavnet stemt inn med stort flertall. Med stolthet og glede (og litt knoting, er det norkjørkjå, eller norkyrkja?) er vi nå Norkirken Vigrestad!

Uansett navn, så har visjonen vært den samme siden starten – «Nærhet til Jesus, nærhet til hverandre og nærhet til omverda». Og denne har hatt mange forskjellige misjonale uttrykk. Et viktig spørsmål som fikk oss til å tenke var: Vil noen andre enn oss selv savne det om menigheten forsvant?  

«Godhetsuka ble til stor hjelp for å la de gode nyhetene om Guds godhet få et praktisk uttrykk i lokalsamfunnet,» sier pastor Johan Hølland. Og dette har vært et fast årlig innslag i mange år, også i pandemiårene. I år er det kommet inn rekordmange oppdrag, og mange frivillige stiller opp for å male, vaske, luke og rydde. Når ei ung alenemor kommer og spør om hjelp til å se på bilen som begynner å bli gammel, gjør det stort inntrykk å se gleden og lettelsen hennes over å få hjelp til noe som ellers ville vært en stor økonomisk utfordring. «Jeg skjemmes over å spørre, men jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dere! Jeg er utrolig takknemlig. Tusen tusen takk!»

Det å øve seg på å gjøre godhet sammen med menigheten har vært med å bygge en kultur for å kunne gi og be om godhet resten av året. Og ut fra dette har «Hjerte for Vigrestad» oppstått. Initiativtaker Arvid Vigrestad satt i leiligheten sin og så at det var mennesker som gikk og samlet flasker fra søppeldunkene for å få råd til mat til barna. Dette ble starten på ukentlige matutleveringer til familier og enkeltpersoner som strever økonomisk på Vigrestad. Nå leveres det ut matkasser til 38 husstander til stor glede og velsignelse for mange. «Jeg har engler på besøk hver uke,» sa en av mottakerne. Arbeidet som gjøres for å dele ut matkasser har blitt satt stor pris på, og ved nyttår gikk Hå kommunes frivilligpris til Arvid og den store gjengen med frivillige i Hjerte for Vigrestad,

Å gjøre Guds godhet tilgjengelig er det viktigste vi gjør som menighet. «Og det er gildt å være med på og like sterkt hver gang,» sier en av de frivillige. «Og når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp.» Gal.6:9.