Med Sagavoll i Kambodsja

En stolt innsamlingsgjeng overrekker gaven til Ådne Berge på vegne av Normisjon.

Tekst: Ådne Berge Foto: Flere

Elevene på Sagavoll har også i år gjort en kjempejobb med innsamling til Normisjons arbeid i Kambodsja. På grunn av Covid kunne de ikke besøke landet før innsamlingen var ferdig, men de klarte likevel et innsamlingsresultat på hele 1,3 mill!

I begynnelsen av juni var innsamlingsteamet på besøk i Kambodsja for å oppleve landet og se resultatene av det arbeidet de samler inn til.

Økte inntekter for familiene

Det gjorde stort inntrykk å møte bøndene som har vært med i prosjektet der målet har vært å øke inntektene slik at familiene har både tryggere og bedre inntekter. I en av landsbyene møtte vi Leakeana og en gruppe fra andre familier i landsbyen. De fortalte at de hadde lært mye om nye måter å dyrke på som gir høyere avlinger og også om andre produkter de kan produsere, både dyr og vekster. Et annet viktig resultat er at de har sett betydningen av samarbeid i landsbyen. De lærer sammen og de deler erfaringer som gjør at alle blir bedre og klarer å øke sine inntekter.

Som Leakeana sa det: «Nå har vi sett at dette fungerer og at dette vil vi fortsette å gjøre sammen. Nå klarer vi oss uten støtte». Slik skapes det bærekraft som varer!

Støtte skal de fortsatt få gjennom vår lokale prosjektkoordinator Kimley som er agronom og rådgiver. I landsbyen sier de om ham: «Kimley er vår helt. VI kan ringe til ham når som helst hvis vi lurer på noe, og han hjelper oss». Gode medarbeidere som har hjerte for å bruke sin kompetanse til å hjelpe er flott å se!

Leakeana (tv) sammen med Kimley og prosjektleder Phanna forteller om prosjektet.

Fotball knytter bånd

Et hyggelig innslag i programmet var en fotballkamp mellom et sammensatt lag fra landsbyene i prosjektet og teamet fra Sagavoll. Kampen ble spilt i sol og over 30 graders varme. Vi er litt usikre på resultatet men dommeren mente at Sagavoll vant 10-9. Det var en spennende kamp og svært hyggelig for begge lag. Det ble tatt mange selfier med blide ansikter.

Begge lag smilte etter kampen.

Økt satsning på studentinternater

Sagavoll støtter også driften av internatene i Phnom Penh og gjennom de økte inntektene som Sagavoll bringer inn i arbeidet settes det nå i gang arbeid med å støtte etableringen av nye internatplasser flere steder i landet. Internatene har vist seg å være et viktig redskap i arbeidet. Et omsorgsfullt kristent fellesskap med fokus på gode studieforhold har ført mange av studentene til tro på Jesus og til et aktivt liv i menighetene som er knyttet til internatene.

De aller fleste som bor på internatene klarer eksamen og det har gitt mange av dem gode jobber etter studiene. Unge kristne med god utdannelse og viktige jobber er også med på å bygge landet med kompetanse og gode verdier. Så virksomheten på internatene bære rik frukt.

Inspirerende fellesskap på båttur på Mekong.

Besøket av de norske Sagavoll studentene var svært populært og ga inspirasjon til alle. Det er flott å oppleve seg som en del av Guds store familie i verden. Mot slutten av besøket fikk Sagavoll- teamet også oppleve at 4 av studentene på internatet ble døpt, på stranden i Kep. Guds Rike vokser i Kambodsja!

4 av studentene på internatet ble døpt