Behov for den ærlige samtalen om livet?

Aud Vihovde Hoftun leder Fermate samtalesenter i Sandnes og på Kraftsenteret/Stemnestaden.

Tekst: Aud Vihovde Hoftun

«Hva skal til for at vi mennesker kan leve godt sammen?» spurte kong Harald i sist nyttårstale. Han fortsatte: «Jeg tror ett svar er viktigere enn mange andre: Evnen til innlevelse i andre menneskers liv. Jeg tror det er avgjørende at vi tar oss tiden og bryet med virkelig å lytte til andres opplevelse med ønske om å forstå.»

Å bli møtt og lyttet til kan bety en avgjørende forskjell. Samtidig er det også utfordrende. Mange er redd for å vise svakhet og sårbarhet i møte med andre. Ofte kan det være stor avstand mellom det vi gir til kjenne utad og de tankene og følelsene som rører seg på innsiden.

Gjennom vårt samtaletilbud i Fermate Rogaland ønsker vi å invitere til ærlige samtaler hvor det er rom for å vise svakhet og dele krevende erfaringer i trygge rammer. Ved å våge å møte det sårbare i vårt eget liv, kan vi også stå bedre rustet til å møte og lytte til mennesker rundt oss.

Velkommen til å ta kontakt via telefon 9821 6181 eller E-post fermate.rogaland@gmail.com!