Kan vi lage et ekstra brett med muffins vi kan gi bort?

Tekst/bilde: Svein Bjarte Sårheim

Noen jenter på KFskolen hadde i sommer spurt om å få lage muffins. Det hadde moren vært positiv til. Når jentene var i gang kom den ene og spurte om de kunne lage et brett ekstra som de kunne gi bort. Dette er noe av det vi som familie blir tilført når barna våre går på KF, sier moren.

Foran oss ligger et skoleår med 190 skoledager. Over 400 barn kommer denne høsten til de to KFskolene i Stavanger og på Jørpeland som Normisjon er medeiere i. Her skal de få lære både faglig og sosial kompetanse som vi finner i norske læreplaner. I tillegg får vi lov å ramme inn dagene med vår kristne tro og verdier. Målet er at eleven skal få erfare kjerneverdiene våre som er kvalitet, godhet, sannhet, tilgivelse og kreativitet. Kanskje enda flere vil oppleve å få en muffin fra et barn som har lært om godhet på skolen neste sommer. Slik er vi med å bygge samfunn gjennom å drive kristne skoler.