Kvinneforeningen Didiko 40 år

Tekst/Foto: Line Marie Løge

I år er det 40 år siden kvinneforening Didiko i Sandnes ble startet opp, og 5. september inviterte de til damemøte og 40-årsmarkering i Hana kirke.

Det var tre driftige damer med engasjement for misjon som samlet sammen nabodamer og andre damer og dannet foreningen. Didiko er Santali og betyr søstre, og misjonsengasjement stod høyt i foreningen helt fra starten. Hver måned skrev den som skulle ha forening hos seg, brev til en av de utsendte misjonærene i Mali, Nepal, Bangladesh og mange flere. Så fikk de svar som du kunne lese opp på neste forening. Slik holdt de seg orienterte om arbeidet. Nå har det jo blitt enklere å få tak i informasjon gjennom nettsider, sosiale medier og nyhetsmail fra misjonærene, og damene i foreningen har fortsatt å holde seg oppdaterte. Det er viktig å holde seg oppdaterte for å holde brannen levende. Det er vanskelig å være engasjert for noe en ikke vet noe om, er damene enige om.

I tillegg har de vært med i julemessa på Sandnes siden starten, og mye har blitt bakt for salg der. Didiko treffes fortsatt månedlig til fellesskap, og har stadig brann for misjon.