Et tips til flere?

En annerledes kveld på mannsforeningen: Grilling på Vaulali. De slipper å tenke på kollekt.

Tekst/foto: Torunn Fjelde Hansen

En av mannsforeningene på Tau har droppet kollekten på samlingene. Det høres drastisk ut, men årsaken er ganske enkel: Tidligere så måtte de sørge for å ha kontanter klare den dagen de skulle i forening, kollektkurven ble sendt rundt, før noen måtte telle opp og sørge for at pengene kom inn i banken.

Alt rundt innsamling av kollekt gjorde at følgende forslag kom på bordet: Fast givertjeneste. Dette gjør at den enkelte kan selv velge hvilket prosjekt de ønsker å støtte, og de vil også kunne nytte skattefordelene som finnes. Medlemmene i foreningen likte forslaget, så i dag blir ikke kollektkurven sendt rundt.

Hvordan kommer en så i gang med fast givertjeneste? Sjekk gjerne på nettsiden: www.normisjon.no/rogaland/gi-en-gave/ eller ta kontakt med kontoret.

Andre foreninger har valgt en annen mulighet, nemlig å ha et eget vipps nr. som er knyttet opp mot foreningen. Ta kontakt med regionskontoret, så vil dere få et. Selvsagt går det også an å bruke gavenummeret til regionen som er: 15277.

Takk for alle som ønsker å gi en gave. Det handler om å gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.