Unge familier i fokus

Generasjonene er sammen i det nye fellesskapet på Stemnestaden.

Tekst/foto: Kørner Høie

Hvor ble det av de som reiste på leir på Stemnestaden? Hvor ble det av de som var leirledere for ti år siden? Hvor er de som triller barnevogn? Vi skulle ønske at vi fant dem igjen i kirke og bedehus, men mange er ikke der. Men de kommer av og til til leirplassen både med og uten barn. Hva skal vi gjøre for å dra 20-40-åringene inn i et kristent fellesskap der de kan vokse? Disse spørsmålene har vi stilt oss i staben i nordfylket mange ganger.

Stemnestaden barnekor

Resultatet er at i januar i år inviterte vi til barnekor på torsdager klokka 17. Solvor K. Sundfør fikk med andre unge mødre, og 27. januar var det 47 barn som møtte opp! Dette barnekoret ruller og går hver torsdag. Barna øver på sanger, har andakt og en lek og spiser frukt innimellom. Frammøtet er oftest rundt 25 barn, og foreldre eller andre sjåfører får en kopp kaffe mens de venter. De har opptrådt med sine glade sanger på flere familiesamlinger. De har i dag fire voksne ledere.

Husfellesskap

Vi må ha noe for ungdommene og de voksne også. Vi har startet tre husfellesskap som møtes med jevne mellomrom i hjemmene, og et fjerde er i startgropa. Der spiser vi kveldsmat, samtaler over en bibeltekst, ber for hverandre og ser etter utfordringer i nærmiljøet. Alle bruker «Enkel kirke» som ramme for kvelden. Vi har som mål å etablere flere husfellesskap. Vi speider rundt etter folk som vil være med. Blir gruppa for stor, så deler vi den. Derfor har vi to ledere i hver gruppe med tanke på at en dag kan det bli en avlegger som igjen kan vokse. Dessuten finnes det noen som mangler fellesskap der de bor. Kanskje kan fellesskapet på Stemnestaden bli deres hjem? Visjonen vår er jo «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Men vi stopper ikke der. Vårt mål er å nå flere i nabolaget med det glade budskap.

Fellessamlinger

Denne høsten har vi planlagt fire fellessamlinger. De er åpne for alle. Det er tre familiesamlinger på søndag ettermiddager og en kveldssamling. Vi annonserer ikke i avisa, men legger det ut på Facebook og Stemnestaden.no. Vi har også en mailliste som vi bruker. Meld deg på om du vil ha mer info. Stemnestaden har mange gjester både i ukedager og helg, men som regel er søndag ettermiddag ledig. Første søndag i september inviterte vi til grilling, møte og sporlek. Det meste foregikk ved gapahuken i strålende sol. 90 små og store hadde en fin ettermiddag.

Styre

Vi har ikke formelt etablert oss ennå. Vi har et interimsstyre som består av Gunnar Tveit, Dag Vister Hansen, Ingrid H. Landro, Linn Selvåg og Kørner Høie. Styret har en spennende oppgave når vi legger fram ideer og drømmer både på kort og lang sikt. Vi er veldig glade for å kunne møtes flere generasjoner her. Styret tenker ikke bare Tysvær som nedslagsfelt, men også folk fra nabokommunene.

Ungdommene har også egne samlinger. Leirlederne møtes månedlig, og noen av dem er også på vei inn i et nytt husfellesskap i Våg. I sommer inviterte noen av ungdommene inn til «Unge voksne kveld» med lovsang, andakt, forbønn og mat. Mellom 30 og 40 møtte fram. Det er viktig at fellesskapet på Stemnestaden blir formet av 20-40-åringer, og at vi som er eldre kan være stødige støttespillere og oppmuntrere.