Julemesser 2022

Hjertelig velkommen til julemesser i regionen!

Julemesse Hå 11. og 12. november
Kjetil Vestel Haga kommer.
Fredag kl.19:00
Lørdag kl.11:00 – Møte
kl. 13:00 – Familiemøte med hovedtrekning
Barneaktiviteter, salg og kafé mellom møtene.

Høstbasar Karmøy (Åkra kirke) lørdag 12. november fra kl.12.00
Taler: Roar Flacké
Matsalg, åresalg, hovedtrekning, sang og mange kjekke folk!

Misjonsmesse Haugesund (Vår Frelsers Menighetshus) 18. og 19. november
Vi får besøk av Astrid og Lars Reinlund, Olav Eikemo, Kvalavåg musikkor m.fl.

Julemesse for Normisjon på Betel bedehus, Erfjord, 25. november fra kl.16.30
Møte kl.18.00. Taler: Tone Julseth Ydstebø

Julemesse Randaberg 26. november
Varesalg og kafeteria hele dagen
Kl. 10:30 Åpningsmøte: Tone Julseth Ydstebø
Kl. 12:00 Åresalg og trekning
Kl. 13:00 Familiemøte: Andakt, Randaberg SC
Kl. 18:00 Misjonsfest
Familien Haaland, Bangladesh misjonærer blir med.
Åresalg og hovedtrekning

Julemesse Bru 26. november
Lørdag kl.11:30-14:30
Kl. 11:30 Familiemøte: Tone Julseth Ydstebø
Salg av grøt, kaffi og kaker, messevarer, julekaker m.m.
Utlodning

Julemesse Finnøy 26. november
Flerbrukshallen
Varesalg og kafé kl.10:00-16:00
Familien Haaland, Bangladesh-misjonærer blir med
Kl. 11:30 Samling
Kl. 14:00 Familiemøte, Jubelgjengen synger