Hva gjør vi i Acta – egentlig?

I Acta Rogaland ønsker vi å utruste unge ledere. Jarle (t.v.) og Teodor er gode eksempler på at det fungerer!

Tekst: Torunn Fjelde Hansen

Vi tar en prat med Jarle Stokka (32), oppvokst på Hommersåk. Han er en av mange som har «gått i lære» hos Mabel Slimestad på Maudlandskorvetten.

La oss skru tiden tilbake til begynnelsen på 2000- tallet. Jeg var på besøk hos klubben for gutter og jenter i alderen 4-10 år, og legger merke til den unge lederen som har fått ansvar for å forberede dagens aktivitet: stylter. Det er slike stylter som består av treklosser med et tau tredd gjennom. Ungene skal altså balansere på klossene, og bruke tauet til å flytte klossene med etter hvert som de går. Jeg husker jeg var imponert, både av han som hadde forberedt disse hjemme, men også hun som hadde gitt han ansvaret. Jarle forteller i dag om at de som ledere ble tatt på alvor fra dag en. På planleggingsmøter var det ikke forskjell, de spiste eplekake som de voksne og kom med forslag som de voksne. Og når de kom til delen med aktiviteter, ja da fikk de også oppgaver på lik linje med de voksne.

Senere har Jarle hatt utallige lederverv, og gjennom søndagsskolen ble det kurs. Her har Jarle lyst til å trekke fram Sigrid Falsnes. Det var ei som gjorde en fantastisk jobb med å koordinere ungdommene som hadde sagt ja til å være leder i søndagsskolen. Etter hvert ble det også Ten-in, ungdomsklubben Antenne, ungdomsforeningen Samuel og koret Kraftfor. Rett og slett «det meste». Senere ble det leir. Jeg siterer Jarle: «Veldig mye på leir! ENORMT mye på leir!» Det er ikke vanskelig å forstå hva han mener.

Da Jarle var ferdig med videregående gikk han på bibelskolen vår, Gå Ut Senteret. Så tok han utdannelse og kombinerer i dag to jobber; lærer ved Tryggheim og trosopplæring i Bore kirke.

Den andre vi tar en prat med er Teodor Voster Fossdal (21) fra Tau. Han startet faktisk med å reise på leir i ungdomsalderen. Han kan takke kompisen Stein Åsland for at han ble med. Stein hadde vært på lederkurs og skrøt så veldig at Teodor fikk lyst til å bli med. Allerede første leiren var han med og hadde ansvar for sangen, og senere har han prøvd seg på mange ulike oppgaver. Teodor liker best oppgaven som romleder. Han liker det å bli ekstra godt kjent med noen av deltakerne. Og ifølge han er de ofte veldig, veldig koselige. I løpet av en femårs periode har han vært med på 20 leirer! På spørsmålet hvorfor han orker svarer han: «Jeg får jo noe utav det selv. Jeg får gjort noe nyttig. Det er både givende og gøy!»

Etter videregående gikk turen til Rødde folkehøgskole, før han startet som student på NTNU i Trondheim. Da han skulle finne en plass å bo, ordnet det seg via kjente fra leirledermiljøet. Arbeidet i KRIK, Laget og Salem menighet gir mulighet til fortsatt kontakt, samtidig som nye vennskap knyttes.

Jeg må bare spørre: Hva nå, Teodor? Har du pause fra å ta ansvar for noe?

«Nei. Jeg har økonomiansvar i noen studentorganisasjoner på NTNU og jeg er også med og tar vare på et gammelt lokomotiv. Jeg er veileder for femteklassinger i en kodeklubb som skal lære seg programmering. Når det gjelder det siste så har jeg absolutt fått bruk for erfaringene som jeg har fått fra leirer på Acta. Jeg skjønner litt hvordan en 5.klassing «fungerer», og jeg har jo lekt litt før». Det siste sies med et glimt i øyet.

Men, du har fortsatt et engasjement på 10:13-festivalen? «Jada, selvfølgelig.» Jeg må fiske litt til før det kommer: «I sommer hadde jeg 11 dager ferie, 8 av de var på 10:13.»

I Acta Rogaland ønsker vi å «utruste unge ledere».  Jarle og Teodor er to gode eksempler på at det fungerer!