Normisjonsfesten 2023

Velkommen til Normisjonsfesten 6.januar kl.18:30 i Bogafjell kirke!

Tema: Sammen

Taler: Svein Høysæter

Mat og variert program.

Påmelding innen 3.januar i Checkin eller via regionkontoret:

region.rogaland@normisjon.no / tlf. 51682750

Festen er gratis å delta på. Du får muligheten til å gi en kollektgave til oss på arrangementet hvis du ønsker det.