Takk fra Kambodsja

Siden 2010 har over 120.000 sagt ja til Jesus.

Tekst: Terje Høyland

Fordi det er verdt det!

Jeg er på min 69. tur til Kambodsja siden 2010. Under den første ledersamlingen i april 2010 ga Gud oss et gjennombrudd som skulle føre til at 25 fylker i dag har lederseminar. Gud helbredet da 7 av 8 pastorer gjennom en gjeng ungdomsskoleelever. Ryktet om en annerledes ledertrening spredte seg raskt til stadig flere fylker, særlig sør og vest i landet. Senere fikk vi kapasitet til å utvide nordover og østover, slik at hele landet etter hvert ble dekket.

I høst har vi besøkt nesten alle 25 fylkene og sett med egne øyner at pandemien ikke har knekket dem. Noen kirker er stengt. Det er ofte menigheter ledet av prester som gjorde menighet på vegne av alle medlemmene. De som har gjort disipler, som har gjort disipler, har ofte startet flere nye kirker under pandemien. Etter pandemien er det rapportert nesten 380 nye huskirker. Det indikerer minst like stor vekst som i 2019.

I 2022 har i underkant av 16 000 mennesker sagt ja til Jesus, og vi har sendt ut 18 flere evangelister. Alle evangelistene er sendt ut til et av de 10 gjenstående unådde folkeslagene i Kambodsja. Allerede er de første muslimene fra Cham-folket begynt å tro på Jesus.

Agenda 1

Agenda 1 omstrukturerte seg i slutten av pandemien. Hver undervisning spilles nå inn på video som sendes til lærerteamet på forhånd. Så treffes hele teamet til en forberedelsesdag hvor de holder undervisningen for hverandre. Så besøker de to fylker hvor 10-12 menigheter kommer inn med sine A1-team. I slutten av en slik prosess sitter undervisningen bra og Agenda1-teamet vil kunne klare seg alene uten norsk tilstedeværelse om grensa skulle stenges igjen. Og så har vi et helt team som kan gi det videre til nye områder. Interessen for læringsfellesskap øker sterkt og det er faktisk bare budsjettet som holder oss tilbake fra betydelig vekst.

Impuls

I løpet av pandemien gikk Impuls online. Annenhver fredag hadde de online «talk show». Disse ble svært populære, og de fleste sendingene har mellom 5 og 10 000 seere. Likedan tok lovsangsvideoene fart og noen av dem er snart sett 50 000 ganger. Impuls har skrevet nye lovsanger, fornyet gamle salmer og oversatt fra engelsk. Helt fra begynnelsen klarte vi å gjøre Impuls til et kambodsjansk konsept. De har i tillegg brukt pandemien til å styrke relasjonen til andre ungdomsbevegelser. De gav blant annet deres ledere plattform på talk showet, løftet dem opp og heiet på det de gjorde. Vi har ikke som mål å bygge vår egen organisasjon, men vil se en ungdomsvekkelse ta fyr i landet hvor 70% av befolkningen er under 30 år.

Etter 12 år med lederseminar nyter vi stor tillit hos de voksne pastorene. Uten det hadde de ikke «gitt» oss deres ungdommer. Nå er det stadig flere som sender flere enn kvoten, fordi de ser hva det betyr for hele kirka når ungdommen kommer tilbake fra Impuls.

2023

For å kunne gi alle ungdommene plass til å vokse som disipler, inngår vi nå avtale med tre andre organisasjoner. Det betyr at vi allerede i 2023 kan etablere tre huber for IMPULS. Det betyr plass til flere og kortere reisevei. Målet er å istandsette ungdomsledere og deres ungdommer til å gjøre Jesus kjent i sin generasjon. Under ser du bildet av Dara, Sopeavey, Manaet og Sokhom da vi sendte dem ut fra Acta Bibelskole og IMI-kirken for å starte Impuls.

Vi er i en utrolig kjekk situasjon ved at veksten er betydelig på alle fronter. Vi jobber beinhardt med å få med flere givere, menigheter og bedrifter og er så takknemlig for hver eneste en av dere som gir fast til kirka i Kambodsja eller Agenda1. Det er verdt det! Din gave gir stadig flere mulighet til å tro på Jesus og bli disippel av han. Tusen takk! Ta kontakt om du har spørsmål.

Guds hjerte er stort for Kambodsjas unge befolkning.