Temakveld på Stemnestaden

Velkomen til temakveld på Stemnestaden torsdag 16. mars kl.19.00.

 Undervisning v/ familieterrateut Anders Solfjeld Gjerdseth:

 Hvordan påvirker våre barndomserfaringer oss i våre nære relasjoner som voksne?

Vi kommer alle fra en familiekultur med sine spesielle særtrekk og
erfaringer. Når vi møter en partner vi ønsker å dele livet med, møtes
også to ulike familiekulturer. Dette gjelder også i andre nære relasjoner i
voksenlivet. Hvilke utfordringer skaper dette med hensyn til kommunikasjon og samhandling, og hvordan kan vi forstå og håndtere de ulike følelsene som oppstår i møte med andre?

Sang/ musikk: Jon Olof Håkonseth

Se plakat: https://www.normisjon.no/content/uploads/sites/18/2023/01/Temakveld-Stemnestaden-2023-Hvordan-pavirker-vare-barndomserfaringer-oss-i-vare-naere-relasjoner-som-voksne.pdf