Sak 5 – sakspapirer

På årsmøtet skal vi behandle en sak om revisjon av Normisjons lovverk.

Mer informasjon om saken i dokumentet: «Til årsmøtene i Normisjon».

Vedlegg 1: Grunnregler for Normisjon

Vedlegg 2: Vedtekter for regionene i Normisjon

Vedlegg 3: Vedtekter for fellesskap/menigheter i Normisjon

Vedleggene er satt opp i en tabell, hvor det gamle og det nye kan ses mot hverandre slik at endringene skal bli lett synlig.