Drømmen for Horve

Barn, unge leirledere og voksne i felles lek på Horve.

Tekst og foto: Siv Camilla Ottesen

I Nytt fra Normisjon nr 2-22 skrev Torunn om den gamle «Hola Eika», som hadde stått i flere hundre år og som skal få bestå. Hun skrev videre om Norkirken Strand som drømmer om å komme dit at de har for få stoler i kirka.

Nå er vi der på Horve. Horve har tatt imot barn og unge på leir i 60 år! Og stadig flere helger i året får vi inn grupper med konfirmanter, familier og barn som sprenger kapasiteten i spisesal og møtesal. Gruppene er tålmodige. De rigger, bærer, slår opp og legger sammen. Men vi drømmer oss større.

Vi ser at Horve sammenlignet med de fleste leirsteder vi kan sammenligne oss med har et fortrinn. Den fantastiske 10:13 festivalen legger til rette for å bygge opp et unikt tilbud for nye og unge ledere. De tilbys kursing og oppfølging gjennom året, slik at de står stødigere i rollen når de skal inn som leirledere. De får hjelp til å finne balanse i sitt trosliv. Sammen løfter vi blikket opp på Gud – hvem Han er og hvem vi er i Han. Sammen strekker vi ut hendene og bygger et trosbyggende fellesskap med hverandre. Sammen går vi ut og lar Gud bruke oss for å bety en forskjell for andre, som ledere på barneleirer. Mange leirsteder har vansker med å rekruttere nok nye ledere. Mens vi kan glede oss over 96 personer på lederkurs nå i februar 2023.

Som ny daglig leder på Horve er det en velsignelse for meg å være med på dette arbeidet. Jeg får se mange unge mennesker som finner sitt kall og finner sin identitet i Gud. Det har virkelig markert seg for meg det siste året som noe av det viktigste vi driver med her på Horve. Fordi jeg har en klokkeklar tro på at ungdommer som finner tilhørighet i fellesskapet og sin tjeneste i Guds rike blir bevart i det.

På bildet ser vi barn, unge leirledere og voksne i felles lek på Horve. I bakgrunnen ser vi bakken hvor vi drømmer om nytt bygg. Men uavhengig av drømmen om noe nytt, skal vi bevare det gode Gud allerede har gjort og gjør her hos oss. Vi takker for generasjoner med barn og voksne som er blitt velsignet på Horve. Vi gleder oss over alle som kommer uke etter uke på dugnad. Og vi gleder oss over at vi det siste året er kommet i gang med leirskole igjen. For å sitere en av 12-åringene på leirskolen: – Jeg skulle ønske hele livet var leirskole på Horve!