God stemning på lederkurs

God stemning på natt-kaféen under lederkurset. Foto: Sigrid Vagle Mæstad

Tekst: Sigrid Vagle Mæstad

En helg i februar var vi 82 ungdommer som reiste på lederkurs på Horve. Dette var et kurs både for leirledere, men også ledere i lokale Acta-lag. Temaet for leiren var “Trekanten”, som hovedsakelig består av tre deler: opp i Guds nærhet, inn i Gud familie og ut med Guds godhet.  

Foredrag om gode lederferdigheter   

Vi hadde mange foredrag som handlet om det å være en god leder. Det var veldig lærerikt og noe som man bør ta med seg videre for at deltakerne skal få en best mulig opplevelse av å ha vært på leir. Vi vil at deltakerne skal få kjenne på trygghet og at dette er et sted de kan føle seg hjemme og velkommen. Når man er en leder for noen skal de oppleve at dette er en trygg person som de kan snakke med. En av de tingene vi snakket mye om var hvordan man kunne få samtale om tro. 

Hadde det vært en leir hvor en av deltakerne plutselig begynte å kjenne Jesus, skal en leder være der for deltakeren og gjerne få en god samtale om opplevelsen og hva som er veien videre. Vi satte også fokus på at man aldri kan bli ferdig utlært som leder, men at man stadig kan lære noe nytt og lære av andre.  

Tid til Jesus        

Det var satt av god tid til Jesus og lagt til rette om det var noen som ikke visste hvem han er. Vi begynte hver morgen med noe som kalles for “enkel kirke”. Det er fem praksiser til et disippelliv. Vi satt i ulike grupper og leste i Bibelen, ba for hverandre og hadde samtale om hva Jesus betyr for våre liv. Senere hadde vi andakter av folk som fortalte om hva Jesus har betydd for dem. Det var veldig interessant å høre, fordi slike hendelser går inn på folk. Vi fikk også synge lovsanger sammen og tilbe Jesu navn. Den ene kvelden hadde vi rolig lovsang og bønnevandring med ulike stasjoner. Der kunne vi blant annet skrive ned ting vi er takknemlige for eller noe vi ville legge i Jesu hender. En av stasjonene var også forbønn, noe mange benyttet seg av. Det er en veldig fin måte å vise omsorg for hverandre og en fin måte å skape trygghet i Jesu familie. 

Sosialt og kjekt ledermiljø 

Mellom alle undervisningene hadde vi god tid til å ha det sosialt. Lederkurset var en god mulighet til å bli kjent med nye ulike mennesker med forskjellige egenskaper. Spesielt på lederkurset og andre typer leirer som Acta arrangerer, føler man seg alltid velkommen og sett og møter andre mennesker som ønsker å bli kjent med akkurat deg. På kveldene hadde vi fritid hvor det var mye sosialt. Vi ble ofte sittende rundt bord, spilte spill og snakket med nye kjekke folk. Selve lederkurset gir samme leirfølelse som om det skulle vært en annen type leir. Hovedlederne setter stort fokus på at vi skal kunne bygge et godt ledermiljø når vi er på leir. For da kan vi gjerne hjelpe og se hverandre. Det ble blant annet arrangert basar, quiz, stratego og ulike kjekke aktiviteter som er med på å skape god og trygg stemning.       

For å oppsummere var dette et veldig kjekk lærerikt kurs hvor vi fikk lære oss å bli en bedre leder. Mellom alle foredragene ble det også satt av god tid til Jesus, med blant annet andakt og lovsang. 

Takk til alle dere for alle dere som har bedt for oss denne helgen!