Sak 6 – Horve

På årsmøtet skal vi behandle en sak om bygging på Horve.

Horvestyret har lagt et prospekt som presenterer planene og drømmene for Nye Horve. Prospektet finner du digitalt her. Det vil også bli delt ut i registreringen på lørdag.