Daglig leder – Vaulali leirsted

Om Vaulali og Normisjon:
Vaulali er et leirsted som eies av Normisjon Region Rogaland. Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. I Norge har Normisjon registrert ca. 750 foreninger og har jevnlig kontakt med 70.000 mennesker. Internasjonalt har Normisjon arbeid i mer enn 12 land rundt omkring i verden.

Daglig leder – Vaulali leirsted

Vaulali leirsted ligger plassert i vakre Bjørheimsbygd i Strand kommune.

Her driver vi leirarbeid, menighetsweekender, kurs og konferanser. På sommeren er det hostel i nærmere 8 uker med turister fra hele verden. Leirstedet har god standard og omgivelser som egner seg for både barn, voksne og familier.

Nå søker vi etter én person med hjerte for å skape gode rammer og opplevelser for andre, og som vil være med å utvikle Vaulali for fremtiden. Vi søker deg som kan lede arbeidet sammen med et fantastisk team på 5 ansatte og flere frivillige.

DINE OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER:

  • Sikre et godt vertskap på Vaulali
  • Lede og følge opp stab
  • Lage mat til store grupper og lede arbeidet på et storkjøkken
  • Planlegge og organisere for bærekraftig drift
  • Samarbeide med frivillige og leirstedsstyret
  • Utvikle Vaulali til et leirsted for fremtiden

DIN KOMPETANSE OG EGENSKAPER:

Vi leter etter deg som er i stand til å lytte til gjestene, og gi dem mer enn de forventer. Du er god på å bygge lag og kultur. Du liker planer og organisering, men har også evnen til å endre dem for å skape gode resultater. Du er opptatt av å legge til rette for at andre mennesker skal lykkes i sitt arbeid, enten det er gjester, frivillige eller ansatte.

Du trenger ikke være utdannet kokk, men du må kunne håndtere et storkjøkken og lage mat til store grupper. Du må være kjent med, og følge opp, rutiner og lovverk i forhold til lover og forskrifter knyttet til kjøkkendrift.

Vi tror det er en fordel at du har jobbet som leder og at du har erfaring med frivillighet og/eller ideell virksomhet. Det vil være ønskelig at du kan vise til en utdannelse innen personalledelse, hotell og reiseliv og/eller ledelse, men dette er ikke et krav.

Vi mener det er en fordel at du tilhører et kristent fellesskap og har et aktivt engasjement for å drive kristent arbeid. Vi gjør oppmerksom på at søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette bl.a. er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Lønn etter Normisjons regulativ.

Arbeidssted og tid: Stillingen vil ha sin base på Vaulali leirsted. Det er aktivitet utover vanlig arbeidstid, og i helger, og det vil forventes fleksibilitet fra daglig leder på tilgjengelighet slik at den tiltenkte vertskapsrollen forvaltes godt. Det må forventes å arbeide ei helg i måneden.  

Stillingsstørrelse: 80-100%

Oppstart: 15.august eller etter avtale

Lyst å vite mer?

Ta kontakt med regionleder Thomas Thesen, på mob. 900 65 363, eller leirstedskoordinator Siv Camilla Ottesen, på mob. 930 11 628.

Søknadsfrist: 22. mai 2023.
Sendes til thomas.thesen@normisjon.no