Skudenes og ut

Rune Richardsen, Bjørn Arild Eike og Birger Eike i aksjon under årets Godhet Karmøy. Foto: Privat

Tekst: Roar Flacké

Normisjon er en fellesskapsbevegelse. Vi vil bygge ulike typer fellesskap – store og små – for ulike aldersgrupper. Det er ikke det som er målet. Det er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Men det skjer gjennom å utvikle misjonale fellesskap, som når ut nært og fjernt. Her vil vi synliggjøre hvordan dette kan skje. Denne gangen har vi tatt en prat med noen kjernekarer i Skudenes.

Lokalt

Trygve Svendsen er leder for Skudenes Normisjon. Annen hver søndag er det M17, storsamlinger i bedehuset. Der er det også Acta-lag. Koret Ton Angelon består for tiden av 6-7 sangere som fungerer som en forsangergruppe. I tillegg er det et Soul Children-kor, Unge voksne og søndagsskole.

Hvordan når dere ut til nye mennesker på Sør-Karmøy, Trygve?

– Først og fremst gjennom vår kontakt med mennesker vi er sammen med i forskjellige sammenhenger utenfor menighetsfellesskapet.

Unge voksne har samlinger på fredagskvelder en gang i måneden. Her er det andakt og matservering. Samlingene er et lavterskelarrangement med quiz og sosialt fellesskap. Både her og på den månedlige søndagsskolen møter mennesker som ikke til vanlig ferdes i kirke eller bedehus.

Vi har ansvar for en dag i uka på Kontaktstuå, Blå Kors, som er åpen fra mandag til fredag. Kontaktstuå blir drevet av de forskjellige menighetene i Skudeneshavn. Mange mennesker kommer innom i løpet av dagene. Her serveres gratis kaffe, rundstykker og vafler. Til fast tid hver dag er det sang og dagens ord. Fire mennesker har bekjent troen på Jesus gjennom fjoråret.

Ellers blir Skudenes Normisjon med på Godhetsuka i mai. Erfaringene fra forrige år var inspirerende.

Regionalt

Mange i Skudenes og på Syre er også engasjert regionalt – både gjennom to misjonsbasarer på Karmøy og ikke minst på Stemnestaden. Birger Eike har vært mye involvert i frivillig arbeid på Stemnestaden.

Fortell litt om engasjementet inn mot Stemnestaden, Birger.

– I sommerhalvåret blir det plenklipping en gang i uka og ellers diverse forebyggende arbeid som maling, vedhogst og annet arbeid. Noen av karene deltar på servering i bryllup på Stemnestaden. Med sort bukse og hvit skjorte med tversover i tillegg til villighet, er det som skal til.

Nasjonalt

Og på Sør-Karmøy nøyer de seg ikke med det lokale og regionale. Nasjonalt er de også involvert. Trygve har vært med i Normisjons landsstyre. Og bror Kjell Arvid Svendsen har lenge vært styreleder ved Bibelskolen i Grimstad. Hvert år har de vært mange i Grimstad både på dugnad og på Sommer i Sør. 

Hva er det med skudenesbuer og Grimstad, Kjell Arvid?

– Nåværende besteforeldregenerasjon fant plassen og miljøet attraktivt. Siden det var flere familier sammen, trivdes barna godt. Etter at barna har stiftet familier har de fortsatt å dra til stort sett solfylte og innholdsrike dager i Grimstad. Besteforeldregenerasjonen har fortsatt med å reise for å være sammen med storfamilien.

Dagens foreldregenerasjon som barn i Grimstad. Foto: Privat

Globalt

I fjor bestemte Skudenes Normisjon seg også for å involvere seg mer globalt – ved å stå bak Normisjon sitt arbeid i Senegal. Der har de nå sine egne utsendinger, Liv og Håkon Simonsen. Håkon kommer fra Skudenes. 

Hvordan tenker dere at engasjementet for Senegal kan komme til uttrykk, Trygve?

– Å velge et særlig engasjement for et land gir større fokus gjennom informasjon, forbønn og givertjeneste. Informasjon deles på samlingene og vi ber for utsendingene og arbeidet.