Enkel Kirke – hva og hvordan?

Fra Enkel Kirke i Norkirken Ålgård. Foto: Jørn Helland

Tekst: Tone Julseth Ydstebø og Thomas Thesen

«Gå og gjør alle folkeslag til disipler!» var oppdraget Jesus ga før han for til himmelen. Finnes det en enkel måte å leve dette på? En enkel måte å gjøre disipler på? Og ikke minst en enkel måte som gjør at vi gir det videre?

I dette nummeret av «Nytt fra Normisjon» kan du lese eksempler fra hvordan Enkel Kirke brukes i menighet, blant ungdom og internasjonalt. I småfellesskapene rundt Stemnestaden brukes det flittig. Hver tirsdag morgen siden høsten 2021 har et knippe mennesker fra ulike enheter møttes en time for å være sammen om det viktigste på en enkel måte. Kan vi, kan du også. Her får du en enkel gjennomgang av hvordan Enkel Kirke kan gjøres, for det som er helt sikkert, er at det er enkeltmenneskenes bidrag mens de er der, som er og gjør Enkel Kirke til det det er.

Gjennom fem enkle praksiser settes en Enkel Kirke. Ofte har vi lyst å briljere med å gjøre alt mer omfattende ved å utfylle og forklare. Våg å la være, fordi dette enkle virker. Enkelheten gjør det også lettere for fem praksiser å bli til liv og naturlighet. Praksiser som blir like naturlig å gjøre når man er alene eller har besøk av venner en kveld. Samlingen begynner med:

1. Takknemlighet

Hva: Vi tror vi har mye å takke for, selv i en verden hvor det skjer mye vondt og vanskelig. Vi tror fokus på takknemlighet gjør hverdagen bedre og det kan vise oss hva Gud gjør i livene våre.

Hvordan: Spørsmålet «Hva er du takknemlig for?» kan deles i grupper rundt et bord, to og to eller i plenum.

2. Hvile

Hva: Ofte har vi behov for å prestere eller produsere. I møte med Gud er vi først og fremst kalt til å ta imot. Ta imot troen og Guds nærvær. Det kan se ulikt ut. Det kan være stillhet, lovsang eller tur i naturen. Poenget er at vi ønsker å ta imot det som Gud har for oss.

Hvordan: Vi lytter til lovsang / lovsynger.

3. Bibelen

Vi leser en tekst fra Bibelen sammen og samtaler om den i gruppen. Noen spørsmål du kan stille deg når du leser teksten:

* Hva ser du? Hvordan ville du gjenfortalt teksten?

* Hva liker du?  Hva i teksten legger du spesielt merke til eller hva utfordrer deg?

* Hva trenger du? Hva tar du med deg videre i ditt liv fra denne teksten?

4. Omsorg

Vi ber for hverandre. Det kan gjøres på ulikt vis.

Vi kan be for hverandre rundt bordet.

Vi kan gå til forbønn.

Vi kan skrive bønnelapper.

5. Utsendelse

Hva er det du tar med deg ut i din hverdag etter denne samlingen?

Hva er det du ønsker å gi videre?

Det kan være knyttet til takknemlighet, hvilen, ordet eller omsorgen.

Konkretiser det, skriv det ned eller fortell det til noen i gruppen.

Samlingen er ment å ta en time. Det kan være forskjellig fra gang til gang hvor lenge en stopper opp ved hvert punkt. En kan variere praksisene underveis. Eks. noen ganger kan en synge sammen under «hvilen», andre ganger kan en bare lytte. Teksten kan leses høyt av en person for så å studere teksten nøyere hver for seg. En kan be for hverandre som er til stede, eller en kan be for andre mennesker. Her er mange variasjoner og det er nettopp det som gjør det spennende, levende og enkelt.

Hva nå?

Klipp gjerne ut den lille notisen og ha den i Bibelen din.

Kom på Enkel Kirke på Salem Ganddal tirsdager kl. 8:30-9:30. Her lover vi varm kaffe og godt fellesskap!