Enkel Kirke Ålgård

Samla til Enkel Kirke i foajéen på Ålgård bedehus.

Tekst/bilde: Jørn Helland (pastor i Norkirken Ålgård)

For et par år siden var vi en gjeng ledere samlet på Horve Ungdomssenter for å feire et vel gjennomført år i diverse barne- og ungdomsarbeid i regionen vår. Som en del av opplegget ble vi invitert til Enkel Kirke, et «konsept» jeg kjente fra Asia, men aldri før hadde sett i norsk kontekst. Herlig!

Gjennom mine briller er Enkel Kirke et verktøy og en ressurs for arbeidet som kan brukes i hele fellesskapet. Hos oss prøvde vi det først i en ungdomsgjeng, før vi bestemte oss for at dette også kunne være «liturgien» for sommermøtene og enkelte andre samlinger. Når vi er færre på gudstjeneste, passer det ypperlig å sitte rundt bord enten i foajeen eller på loftet. Slik startet vår bruk av Enkel Kirke i Norkirken Ålgård. Et medlem sier at det både er utfordrende og godt å sitte i grupper, og at samtalen kan variere ut fra hvem en sitter sammen med.

Selv liker jeg å lage en presentasjon for samlingene der de fem elementene i Enkel Kirke får minst en slide hver. Som forsamlingsleder ligger det i korta at jeg prater en del, men det er ikke nødvendig i Enkel Kirke. Snarere tvert imot. Det viktigste er hva Bibelen sier – og hva Den hellige ånd sier til oss gjennom teksten vi leser og det vi deler med hverandre. De fem elementene i Enkel Kirke er: Takknemlighet, hvile, bibel, omsorg og utsendelse.

Første sommermøte var preget av forsiktig tilvenning. Det trengs nemlig innarbeiding å dele med hverandre hva vi er takknemlig for. Det trenger også litt tilvenning at vi deler med hverandre under gudstjenesten. Som regel er det en ivrig pastor eller forsamlingsleder som styrer showet. Ikke alltid like bra, men som et medlem sier: «Det var en mer «deltagende og personlig måte å feire» gudstjeneste på.» Det er jo spennende!

Livsnært fellesskap i Enkel Kirke.

Men Enkel Kirke er ikke enkelt, som betegnelsen sier, snarere er den enkel fordi det enkle er at vi kan møtes uten et helt apparat i sving. Vi samles for å møtes av Jesus, og vi deler det vi ønsker med hverandre, også hva bibelteksten sier oss. Det er en spennende utfordring å skulle gjenfortelle Bibelen med egne ord. Men vet du hva? Det vil hjelpe oss til å dele teksten når vi plutselig befinner oss i en gudgitt situasjon der vi får dele hva vi tror på. Da vil Den hellige ånd bruke tekster og vers vi har lest og lært. Vinn – vinn, med andre ord.

Connect, ungdomsarbeidet i Norkirken Ålgård, har brukt Enkel Kirke som samlende element rundt Jesus det siste året. Da har ungdommene fått sitte med sine venner, og tro det eller ei – det sitter ikke så langt inne å si hva en er takknemlig for blant generasjon Z. Å gjenfortelle en bibeltekst har også gitt noen gode øyeblikk, og mulighet for videre samtale.

Min takknemlighet for Enkel Kirke oppsummeres utmerket av et medlem i Norkirken Ålgård: «Enkel Kirke er nesten som ein kvilestein når me er på tur. Saman får me dela fellesskapet og

verta styrka av Ordet og av kvarandre. Det er tid til refleksjon, bøn og å berre vera stille. Enkel Kirke gir påfyll av krefter og mot til å gå vidare på vegen saman med Jesus.»

Guds fred!