Fermate Haugalandet 10 år

Therese Andreassen, leder i Fermate Norge.

Tekst: Aud Vihovde Hoftun

Høsten 2023 er det 10 år siden Fermate startet opp tilbud for sjelesorg/veiledning på Stemnestaden. Det har medført ca. 1200 samtaler med enkeltpersoner og noen par. Her er noen tilbakemeldinger, som vi har fått lov å gi videre:

“I en dramatisk livshendelse oppdaget vi Fermate. Det ble mange samtaler – som jeg og min ektefelle er dypt takknemlige for – omrammet av profesjonalitet og varme. Fermate ble et verksted for liv og tro. Samtalerommet på Stemnestaden hadde en verdig atmosfære rundt viktige steg i livet.”

“Noen ganger i løpet av livet kan vi oppleve at vanskelige tanker, følelser og opplevelser tar overhånd. For meg opplevdes det som et kaos i hodet, som gjorde at jeg ikke var på plass verken i eget liv eller for de rundt meg. Samtalene på Fermate ble til viktig og god hjelp. Det at noen stilte de gode spørsmålene, åpnet for refleksjon i trygge rammer og gjorde at jeg fikk sette ord på det som var vanskelig og sortere tankene.”

Fermate Haugalandet ønsker fortsatt å bidra til ærlig hverdagsliv og slitesterk tro.

Torsdag 2.11. kl.19.00 inviterer vi til temakveld der vi også markerer at vi er 10 år. Tema er: «Å strekke til i sin egen hverdag». Leder i Fermate Norge, Therese Andreassen m.fl. blir med. I forkant blir der mulighet til å kjøpe middag fra kl.17.30.