Norkirken Strand tester ut «Messy Church»

Tekst/bilde: Elin Skårland

Norkirken Strand startet opp for 2,5 år siden, og har siden oppstart hatt stort fokus på barn og ungdom. Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner.

Bård Boye, pastor i Norkirken Strand, sier at det er viktig å være en menighet der generasjonene er sammen og bygger broer. Hver generasjon har sine styrker og svakheter, og som menighet samler vi ofte generasjonene hver for seg. Vi trenger også å være sammen. Det gjør oss til en sterkere menighet.

Noen spørsmål har vi jevnlig stilt oss i barnelederteamet og i lederskapet: Hvordan kan vi gjøre gudstjenestene kjekke og relevante for hele familien? Hvordan nå ut til nye familier? Og hvordan kan vi få flere søndagsskoleledere?

Undertegnede, som er aktiv i menigheten og jobber i Søndagsskolen Norge, fortalte om et forprosjekt de har i Søndagsskolen. Søndagsskolen Norge og NMSU har en intensjonsavtale for å se om det går an å ta konseptet «Messy Church» fra England til Norge. En forespørsel ble dermed sendt til Søndagsskolen Norge om å få lov til å være med som test-menighet.

Messy Church er en kreativ og involverende gudstjenesteform, som særlig passer for barn og barnefamilier. Samtidig er det åpent for alle, og en av verdiene er at det skal være for alle aldersgrupper. Messy Church er et gudstjenestearbeid som legger vekt på gjestfrihet og kreativt bibelarbeid for alle aldersgrupper, og ønsker særlig å skape et kristent fellesskap for de som ikke naturlig ellers kommer på, eller føler seg hjemme i, søndagenes høymesse. Opplegget er svært fleksibelt, og det finnes mange lokale tilpasninger.

I Norkirken Strand valgte vi å ha Messy Church i «vanlig» gudstjenestetid. Søndagsskolen Norge har utarbeidet ferdige opplegg som vi fikk teste ut, som inneholder tema, forslag til formidling, aktiviteter og mat. Noen lokale tilpasninger har vi også gjort. Blant annet taler Bård til de voksne mens barna er på aktiviteter.  

Mona Bjerga, barneleder i Norkirken Strand sier dette om Messy Church: «Vi ser mange fordeler med opplegget. Det er lavere terskel og enklere for nye å komme i kirken. Det er noe for enhver smak og en fin anledning til ledertrening for ungdom og tweens. Formidlingen spiller på flere sanser og gudstjenesten har en rød tråd som gjør det lettere for familier å huske budskapet og ta det med seg i uken. Det er mye lek og humor, og alle blir sett ved å bli godt tatt imot. Vi liker også godt at alle får sitte rundt et bord med øyekontakt istedenfor å se en haug med rygger som det vanligvis er på gudstjenester.»

Å arrangere «Messy Church» er en del arbeid. Det er likevel lettere å spørre mange om små oppgaver enn å få noen få til store oppgaver, som f.eks. søndagsskolen. Vi er heldige og takknemlige for den store gruppen med praktiske medhjelpere som kommer tidlig for å rydde stoler og bære bord og alle som bidrar i de forskjellige aktivitetene. Det krever at mange er med og villige til å legge ned en innsats. Men sammen i det praktiske arbeidet bygges også nye broer.

Har du spørsmål om Messy Church? Ta kontakt på elin.skarland@sondagsskolen.no.