Tilhørighet til leirledermiljøet

Mange ulike yrker var representert på festkvelden. Andrea U. Degnes og Kristoffer Skjæveland. Foto: Torunn Fjelde Hanssen

Tekst: Sigrid Mæstad

Vi var over 70 påmeldte ledere som reiste på «Takk for innsatsen»-leir til Vaulali. Det var en helg i oktober hvor det ble satt ekstra stor pris på det gode arbeidet vi gjør som ledere på leir. Fellesskapet blant lederne ble det satt mye fokus på, og vi fikk tilbringe tid sammen med venner og høre mer om Jesus.

I løpet av helgen gjorde vi mye i fellesskap. Fredagen besto av en utkledningskveld hvor temaet var yrkeslivet. Da var det mange som kledde seg ut som blant annet tømrere, sykepleiere og noen prester. Vi fikk servert god mat og hadde kjekk underholdning. Lørdagen begynte med en bli kjent rebus hvor vi gikk rundt på leirstedet og gjorde ulike oppgaver. Uansett hvilken leir man er på så er det alltid nye folk man kan bli kjent med, siden det stadig kommer flere inn i leirledermiljøet. Gjennom helgen hadde vi også mye fritid hvor man kunne bruke tiden til å henge med andre og blant annet spille spill, være med på paintball eller handle i kiosken. Vi avsluttet kvelden med en kjekk basar, og hadde begge kveldene nattkafé med snacks og quiz. Med andre ord; det sosiale spilte en stor rolle gjennom hele helgen og bidrog til en følelse av at dette er noe man vil komme tilbake til.    

De gode møtene og lovsangen var også noe som fikk en stor plass på leiren. Vi hadde besøk av Acta Bibelskole som ledet oss i lovsangen. Veldig dyktige folk som spilte en viktig rolle i løpet av leiren. Hver dag hadde vi morgenmøter hvor vi hadde noe som kalles for Enkel kirke. Det handler om fem praksiser til et disippelliv. Første steget gikk ut på at vi snakket om hva vi er takknemlige for. Andre steget handlet om hvile. Tredje steget leste vi fra Bibelen. Fjerde steget ba vi for hverandre og viste omsorg. Femte og siste steget handlet om hva vi tar med oss videre etter møtet. Hva vi velger å gi videre til andre.

Noe som er veldig fint når man er på leir, er at man får høre andre sine synsvinkler av en tekst og hvordan de velger å tolke dem. I slike sammenhenger kan man inspirere andre til å gi Jesus videre, det som er hovedfokuset når man er leder på leir – å fortelle og gi Jesus videre til deltakerne slik at de kan få kjenne på den tryggheten det er å være en del av Jesu familie.            

På leirer slik som denne får man en god følelse av å tilhøre leirledermiljøet. Her føler man seg inkludert og sett av andre. Man kan være seg selv og være åpen om tro uten at det skal være noe problem. En av grunnene til det gode leirledermiljøet er det felles målet om å gi Jesus videre. Når man er en del av dette kan man inspirere andre og få utfordringer til å utvikle seg til en bedre leder. Hvordan man kan bidra på ulike måter og spre Jesu ord videre, enten det er stort eller lite. Hvert bidrag og jobb man gjør på ulike leirer er så utrolig viktig for det er med på å skape en trygghet. I slike sammenhenger heier vi på hverandre og hjelper hverandre om vi står i vanskelige situasjoner.

For å oppsummere var dette en veldig kjekk helg hvor vi fikk høre mer om Jesus, men også tilbringe tid sammen. Leirledermiljøet vokser seg større og større for hvert år og hvert bidrag er så utrolig viktig uansett hva det er.

Takk til alle som har bidratt og bedt for denne leiren!