Nye trapper og ny adresse

Her er noen av de som bidro på flyttedagen. Takk til gjengen fra IMI.

Tekst: Thomas Thesen

Fra og med 1. januar må ansatte på regionskontoret gå 60 trappetrinn for å komme til kontoret sitt, da vi har flyttet til 4. etasje i Ljosborg på Solborg folkehøgskole. Flyttingen har ikke som hensikt å fremme trappetrening, selv om det utvilsomt kan betraktes som et positivt forebyggende HMS-tiltak.

Et kraftsenter
På Tjensvoll er nå IMI-kirken, KFskolen Stavanger, Solborg folkehøgskole og regionskontoret samlet. Normisjon har omtrent 130 ansatte på Tjensvoll med mål om å bringe «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Dette vil uttrykkes på ulike måter, men kjernen vil være å formidle evangeliet gjennom fellesskap, misjon, og ledertrening. Vi streber ikke bare etter samlokalisering, men ønsker å samarbeide og skape synergier. Vårt mål er å sikre at summen av det vi gjør blir større enn hva vi kan oppnå hver for oss. Vi vil at dette skal være et kraftsenter som ikke bare vil ha innvirkning regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt engasjement
Dette betyr imidlertid ikke at regionens arbeid utelukkende skal samles på Tjensvoll. Det viktigste arbeidet i Normisjon skjer lokalt, der du og jeg er. Det finner sted hjemme, på arbeidsplassen, i butikken, og andre steder vi går. Vi ønsker å være med på det Gud gjør, og Hans virke er ikke begrenset til et geografisk sted. Vi oppfordrer hverandre til å leve som Jesu etterfølgere uavhengig av hvor vi er.

To hovedfunksjoner
Vi håper at kraftsenteret på Tjensvoll vil ha to hovedfunksjoner. For det første, det skal være et sted der relasjoner bygges og styrkes. For det andre, det skal være et sted for utrustning. Her vil det være én menighet, fire skoler (KFskolen, Acta, Solborg og HLT), et regionskontor, og alle aktivitetene knyttet til IMI-bevegelsen.

For å konkretisere hvilke uttrykk dette kraftsenteret vil få, må vi samarbeide – ikke bare blant de som er samlet på Tjensvoll, men i hele regionen. Dette skal være hele regionen sitt kraftsenter. Hvordan ser du for deg behovene i fremtiden? Hvordan kan et senter bli en ressurs for hele regionen og Normisjon? Det er nødvendig at vi går sammen for å møte de kommende endringene.