Personalendringer i regionen

I regionen er vi midt inne i en endringsperiode. Fra 2022 til 2025 vil det være en del forandringer. Noen mer merkbare enn andre. I neste nummer av Nytt fra Normisjon vil det være noen artikler som tar for seg noen av disse endringene, men vi vil her bare gi dere en oversikt over det som har skjedd og vil skje fremover.

Regionskontoret

Januar 2024 flyttet vi regionskontoret fra Sandnes til Tjensvoll. Nå er vi i 4.etasje på Ljosborg.

Leirstedene

Alle leirstedene har fått nye daglige ledere.

 • Siv Camilla Ottesen på Horve Ungdomssenter (fra januar 2022).
 • Andreas Rossavik Frantzen på Vaulali leirsted (fra august 2023).
 • Mona Kristoffersen Vedøy på Stemnestaden leirsted (fra februar 2024).

I tillegg er det noen personalendringer på leirstedene.

Horve:

 • Kirsti Byberg er i permisjon (til august 2024)
 • Maira Andersone er i permisjon (til august 2024)
 • Leila Rikstad er i permisjon (til juni 2024)
 • Elisabeth Pedersen har gått inn i et vikariat for deler av dette.

Vaulali:

 • Monica Fiskå er i permisjon (til juli 2024)
 • Torunn Fjelde Hansen (fra september 2022)

På Vaulali søker vi etter kjøkkenmedarbeidere. Kjenner du noen aktuelle er det bare å tipse.

Stemnestaden:

 • Kari Anne Rafdal begynte som kjøkkenleder (august 2023)
 • Bodil Høie jobber frem til sommeren 2024

Ledertrening (Acta – barn og unge i Normisjon)

Her har det vært store endringer de siste par årene. Lina Fisk Eide, Kenneth Kolltveit og Torunn Fjelde Hansen har sluttet i Ledertrening. Torunn er fremdeles på Vaulali. De ansatte er:

 • Teamleder: Margrethe Sundvoll Aagenæs (er i permisjon frem til høsten 2024)
 • Arne Klinkenberg Solheim (fra januar 2024)
 • Solvor Kringeland Sundfør (fra november 2023. Fortsetter på Stemnestaden i tillegg)
 • Elise Frønsdal Øien (fra september 2021)
 • Siv Camilla Ottesen (fra august 2022)

Fellesskap og misjon

Kørner Høie gikk av med pensjon høsten 2023. Ellers har det ikke vært store endringer de siste par årene. Roar Flacké og Aud V. Hoftun blir 67år i 2025, og da vil det bli endringer også i dette teamet. De ansatte er:

 • Teamleder: Tone Julseth Ydstebø
 • Line Marie Løge
 • Inge Morten Paulsen
 • Aud Vihovde Hoftun
 • Roar Flacké
 • Ådne Berge (ulønna)