Kambodsja – vekkelsen fortsetter

Begeistrede ungdommer på Impulssamling i Kambodsja. Foto: Impuls

Tekst/bilder: Ådne Berge

Også i 2023 har vi sett at Guds rike vokser videre i Kambodsja, og vi får være en aktiv del i det! Det fyller oss med glede og gir inspirasjon og fornyelse også for vår virksomhet i Norge.

Kirkebyggende arbeid

I det kirkebyggende arbeidet ser vi fortsatt at våre konsepter og arbeidsmetoder skaper vekst i lokale menigheter og at mer av arbeidet overtas av lokale medarbeidere. Vi har stor stabilitet og kontinuitet både hos våre partnere i Kambodsja som står i fronten og hos våre partnere i Norge som gir oss en stabil og trygg økonomisk base for arbeidet. Selv om mer av arbeidet gjøres av lokale så er det også en vekst som krever økte ressurser fra Norge.

Vi ser at de evangeliske aksjonene åpner for evangeliet i stadig nye områder, og vi ser at ledertrening og Agenda 1 fortsetter å bygge sunnere menigheter som gir utrustning og vekst. Mer enn 200 nye huskirker ble etablert i 2023 for å følge opp de nye kristne i landsbyene. 140 evangelister fokuserer mer og mer på de unådde folkegruppene. Menighetene har til sammen rapportert inn over 12.000 nye kristne i 2023!

Så ser vi også at Gud bruker Impuls til å skape en ungdomsbevegelse, som leder tusenvis til tro. Våre unge medarbeidere er gode rollemodeller og inspirerer andre unge til å engasjere seg og ta ansvar. Det må nå arbeides for å finne store nok lokaler til samlingene.

Studentinternat

Studentinternatene har hatt sprengt kapasitet en stund, men i fjor høst ble det leid et nytt bygg med plass til 24 studenter. Det er nå fullt og vi har i alt 80 internatplasser i Phnom Penh.

Det omsorgsfulle studentfellesskapet og lokalmenigheten de har etablert, Light of Life Church (LLC), har gjort at enda flere studenter har tatt imot Jesus. Det er en stor velsignelse å få møte dette varme og inspirerende fellesskapet. Det har ikke minst de besøkende studentene fra bl.a. Gå Ut Senteret og Sagavoll fått oppleve.

Det nye internatet ligger i en rolig gate i nærheten av det andre internatet.
Her er de første studentene på plass.

Ut fra dette fellesskapet har LLC rekruttert de fleste medarbeiderne som arbeider i vårt kirkebyggende arbeid og på internatene. Vi er både imponert og takknemlige for denne flotte staben som tjener Herren og menighetene i Kambodsja med stor kjærlighet, visdom og engasjement. Det har de nå gjort i mange år med stor kontinuitet, og de har tatt over mange av de oppgavene som tidligere ble gjort av norske medarbeidere. Vi må fortsette å be om at de må få nåde til å fortsette sin gode tjeneste og være med på å forandre og skape vekst i menigheter over hele Kambodsja.

ICC

Gjennom vår samarbeidspartner Integral Cooperation Cambodia (ICC) arbeider vi med å hjelpe mennesker ut av fattigdom og hindre menneskehandel.

Det er krevende tider på mange måter nå. Vi kjenner alle på uro over krig og konflikter og på klimaendringene med økning i både varme, tørke, flom og vind. For oss i Norge ser vi dette komme, men for de fattige på landsbygda i Kambodsja er dette allerede harde realiteter.

Fattigdom og usikkerhet skaper mange problemer, bl.a. feilernæring og sult, redusert skolegang for barna, frustrerte foreldre som fører til vold og utrygghet i familiene, bortgifting av altfor unge jenter (og også noen gutter).

Vårt prosjekt, med fokus på å bekjempe fattigdom og hindre menneskehandel, går til roten av problemene. Det første og viktigste vi kan gjøre er å hjelpe familiene med å øke inntektene sine. Når inntektene øker, så ser vi at barna får bedre mat, bedre helsestell og mer skolegang. Flere unge jenter unngår å bli giftet vekk i altfor ung alder og ikke minst – så blir foreldrene i bedre humør, som igjen reduserer konfliktnivået i familiene.

Vi har i 2023 startet opp inntektsskapende program i 7 nye landsbyer i provinsen Svay Rieng, som ligger ved grensen til Vietnam. Da vi besøkte prosjektet i november møtte vi en som da hadde vært med i prosjektet i ca 4 måneder.

Chen Sakhon er glad for økt kyllingproduksjon etter hjelp fra ICC.
Chen Sakhon har økt inntektene fra kyllingproduksjonen sin gjennom vårt prosjekt.

Han driver med kyllingoppdrett og hadde fått opplæring i organisk drift med lav bruk av kjemikalier og med å lage sitt eget fór med mye bruk av vekster som vokste på gården eller i området. Med et stor smil fortalte han at «nå er det ingen kyllinger som dør!». Tidligere var det et stort problem. Nå kunne han selge alle kyllingene og han så hvordan inntektene økte. Nå ville han starte med oppdrett av ender også! Den gode spiralen var begynt og ga håp for framtiden.

Det er flott å se alt det gode som skjer i Kambodsja. La det inspirere oss til fortsatt tjeneste for å nå de unådde og å hjelpe «disse mine minste».