Endring gjennom PULS

Forbønn for det nye landsstyret under generalforsamlingen. Foto: Inga Lill Nord Nyvoll

Tekst: Sandra Karine Iversen

«Der det er PULS, er det liv!» ble det sagt under presentasjonen av den nye strategien for Normisjon under generalforsamlingen i januar. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga og daglig leder i Acta, Runar Liodden, presenterte en strategi som har vokst seg frem fra analyser gjort av organisasjonen gjennom de siste årene. Sammen med sin teologiske «side-kick» Vegard Tennebø, fikk de frem hvor de ønsker at organisasjonen skal bevege seg de neste seks årene, og hvorfor de tror dette er både Guds hjerte og etter Guds ord.

Strategien ble omtalt som en «endringsstrategi», og nevner ikke alt som er viktig i Normisjon. Mye av virksomheten i organisasjonen fungerer godt allerede, og skal få fortsette å fungere i årene fremover. Isteden handler det som er nevnt i strategien om de områdene der Normisjon trenger å endres og fornyes, for å kunne nå nye generasjoner og folkeslag i årene som kommer.

Utfordringene Normisjon står ovenfor skal derfor møtes gjennom fire hovedfokus, forkortet med akronymet PULS; plante, utvikle, lede og sammenkoble. Les hele strategien på normisjon.no/strategi.

Så hvorfor er akkurat disse fokusene viktige for endring?

Plante

Planting handler om å plante evangeliet, nye idéer, prosjekter, menigheter og fellesskap. «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst» (1. Kor 3), sa Paulus. Vi trenger å skape «noe nytt for noen nye», for å at mennesker som ikke responderer på den virksomheten vi har i dag skal bli møtt. Derfor trenger vi å plante, slik at vi er rustet til å møte verdenen som den ser ut i dag og i årene fremover. Vi trenger nye engasjement og fellesskap for at enda flere skal bli nådd, og vi skal la Gud gi vekst der vi planter sammen med ham!

Utvikle

Å utvikle handler derimot om å kunne få fornye det som allerede eksisterer. Vi utvikler etablerte fellesskap, tilbud, programmer og organisasjonsformer, heter det i strategien. Noe gammelt kan få nytt liv, og det som fungerer kan bli spisset til å være enda mer effektivt. «Se, jeg gjør noe nytt», sier Herren. «Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» (Jes 43,19)

Lede

Å lede handler først og fremst om at vi ønsker å la oss lede av Gud og hans ord, men også utruste og inspirere mennesker til å lede seg selv og andre. Normisjon trenger flere ledere, og vi trenger flere unge som kan få vokse opp til å ta over stafettpinnen. Det er Gud som har gitt oss oppdrag, gaver og muligheter, og vi vil være gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde i vårt misjonsoppdrag. Dette innebærer, som Jetro lærte Moses (2. Mos 18) og Paulus lærte Timoteus (2. Tim 2) å rekruttere, undervise, delegere og gi videre ansvar, ledelse og eierskap.

Sammenkoble

Normisjon er også en bred organisasjon med mange forskjellige typer virksomhet og arbeid. Dette er en stor styrke, men kan også gjøre at man blir sittende litt hver for seg med sine egne ting. Hovedfokuset «sammenkoble» handler om å koble sammen visjoner, mål, avdelinger, enheter, behov og ressurser mellom våre forskjellige arbeid. Vi er en kropp med ulike, men sammenkoplede lemmer, skriver Paulus (1. Kor 12). Jesus kaller oss grenene på vintreet (Joh. 15) og Peter ser på kristne som levende steiner i et åndelig hus (1. Pet. 2). Normisjon er mangfoldig. La oss derfor sørge for å leve i et skapende og sammenkoplet mangfold, der vi vender oss mot hverandre og tilgjengeliggjør ressursene våre for hverandre og er nysgjerrige på hverandre.

Endring som et verktøy for å nå nye

Endring kan oppleves veldig forskjellig. Å bruke tid og krefter på endring man ikke vet om vil gi resultatene man ønsker, er på mange måter et risikoprosjekt. Vil planene vi har lagt føre oss dit vi ønsker å gå? Vil noe vi allerede verdsetter bli mistet i prosessen?

For andre oppleves endring både spennende og givende. Å få lov til å tenke nytt og å gjøre ting på nye måter skaper både motivasjon og glede for arbeidet. Vi skal få lov til å hvile i at begge disse responsene på endring er nyttige og viktige.

Der virksomheten vår fungerer, trenger vi ikke bruke energi på endring. Vi kan leve videre i det arbeidet som er bygd opp av andre, og få opprettholde det gode som skjer i vår organisasjon slik som det er i dag. Likevel er det viktig å endre der vi ser at det kreves fornyelse.

Vi ser at nye generasjoner dessverre ikke finner seg til rette i mange av våre nåværende fellesskap; da trenger vi fornyelse. Det betyr ikke at fellesskap og arbeid som allerede eksisterer må vike, ikke alle er kalt til å arbeide direkte med nest generasjon. I stedet kan vi støtte hverandre og bygge hverandre opp, og være takknemlige for at vi er forskjellige. Bare ved å selv være mangfoldige kan vi nå ut til et mangfoldig samfunn med evangeliet om Jesus Kristus.