– Her kan jeg få være meg selv

Maria er glad for å gå på KFskolen. Foto: Astrid Charlotte Skorstad

Tekst: Anne Inghild Johnsen Maldal

4. klasse er på vei inn fra friminuttet, og Maria stopper igjen for å ta en prat.

– Hei, jeg heter Maria.

Vi setter oss ned i en av skolens sitteputer i gangen, laget som en slags alkove.

Maria forteller at hun begynte på KFskolen høsten 2022 etter å ha gått på en annen skole i samme by tidligere. Foreldrene tok henne med for å besøke KFskolen før de bestemte seg.

Jeg spør om Maria er glad for å gå på KF?

– Ja, her kan jeg være meg selv.

– Kunne du ikke det der hvor du gikk før?

Maria forteller om en tidligere skolehverdag med en mye større klasse. Det var mye støy og

uro i klassen, og hun opplevde at det var for få voksne både i timene og i friminuttene. Det

å få hjelp og å lære ting ble vanskelig.

Når jeg spør henne om det er noe som ikke er så kjekt på KFskolen, sier hun at hun savner at det kunne vært litt flere i klassen, men at hun ellers har det godt her. De er 14 i 4. klassen hennes.

-Jeg kan si både til vennene mine her, og til lærerne, at jeg av og til ikke klarer ting, og jeg kan være meg selv her. Det er det beste.

Maria er ei aktiv jente som i tillegg til skolen, går på både stuping og dans. Når jeg spør henne hva hun liker godt på skolen, nevner hun forestillingene, at de leker mer i klassen, faget livsmestring, og koselige morgensamlinger.

Foreldrene til Maria sa at det naturlig nok var et stort valg å bytte til KFskolen, og jeg har spurt dem om hvorfor de ønsket det, og hvordan de har opplevd skolen:

– Vi ønsket at Maria skulle ha et skolemiljø som kjentes trygt. Vi opplevde at det for Maria sin del var et dårlig læringsmiljø på den gamle skolen, særlig på grunn av mangel på plass og ressurser. Vi undersøkte flere privatskoler, og etter samtaler med KFskolen falt valget på dem. Det har vi aldri angret på! Vi opplever at verdiene til skolen lever godt i praksis, og at det er en skole som lærer barna verdien av at alle er forskjellige og at alle er like mye verdt. At barna for eksempel hver dag har morgensamling hvor de reflekterer over skolens verdier, synes vi er utrolig viktig. Vårt inntrykk er at KFskolen mestrer å sette krav til barna, samtidig som barna får ha lave skuldre.