Nytt samtaletilbud for par i Fermate Rogaland

Guro Brakestad

Tekst: Aud V Hoftun / Guro Brakestad

Vi er nå glad for å kunne utvide tilbudet i Fermate Rogaland med å tilby samtaler for par med familieterapeut Guro Brakestad  på BådeOghuset i Sandnes.

Opplever dere utfordringer i parforholdet?

Mange erfarer at parforholdet ikke ble som de drømte om. Noen havner i fastlåst kommunikasjon og uheldige samspillsmønstre. Andre erfarer spenninger knyttet til forventninger, verdier, tro eller egne behov. Ulike måter å håndtere følelser og konflikter, kan gi opphav til misforståelser og avstand. Da kan det være fint å få en tredjepart inn, som kan gå sammen med dere i en prosess for å finne ulike veier forbi hindringene dere erfarer.

Hva kan vi hjelpe med?

Hos Fermate har vi sjelesørgere som har særlig kompetanse inn mot utfordringer i parforhold og det å gå sammen med mennesker i viktige og vanskelige prosesser. Vi erfarer at gjennom å forstå mer av det som skjer i hver enkelt av oss og mellom oss, skapes det også noe nytt i våre relasjoner. Det kan handle om å finne tilbake til seg selv, den andre og/eller Gud.

Lurer du på om parsamtaler kan være noe for dere, eller har du spørsmål?

Ta kontakt med familieterapeut Guro Brakestad:

Tlf: + 47 411 08 058 

E – post gbrakestadveildning@gmail.com