Agenda1 internasjonalt – ledertrening

Gruppeøkt under Agenda1 i Mali.

Tekst: Svein Høysæter

Agenda1 er et «hovedredskap» for Normisjon både i Norge og internasjonalt. I dag har vi Agenda1 blant annet i Bangladesh, Kambodsja, Thailand, Cuba, Mali og Aserbajdsjan.

Vi ser altfor ofte at mange menigheter ikke deler evangeliet, de gode nyhetene med andre, og heller ikke, dessverre, bryr seg om å gjøre det. For å endre på dette, starter vi i Agenda1 med lederne – slik at lederne kan lede menigheten ut til folket. Agenda1 er ledertrening, og målet er at menigheter og fellesskap sammen skal vende seg utover til folket de bor blant for å dele de gode nyhetene og bety en forskjell i sitt lokalsamfunn.

Disippelbasert lederskap

I Agenda1 sier vi at det viktigste for en leder er ikke å lede, men å følge. Alle ledere følger noe eller noen. Kristent lederskap, starter alltid med etterfølgelsen av Jesus. Vi trenger å minne hverandre på at vi, vi følger Jesus og ham alene! Det kan virke selvsagt, men det er faktisk ikke alltid det.

For ikke lenge siden hadde jeg en ledertrening for ledere av Agenda1 i et asiatisk land. Jeg snakket blant annet om alt det andre som kan innvirke på våre vurderinger og beslutninger som f.eks. trangen til penger og eiendom, trangen til posisjon og makt og trangen til å søke rampelyset for å framheve seg selv. Etter en innledning om emnet, var det en av lederne som plutselig sa: «Jeg trenger å bekjenne noe for dere alle. Jeg kjenner meg igjen i trangen til å søke rampelyset og oppmerksomhet for meg selv i stedet for å spørre hva Jesus vil. Jeg bekjenner det som synd for dere nå, og jeg vil at vi ikke går videre i denne undervisningen før dere har bedt for meg.» Så gjorde vi det, og jeg undret meg over hvor oppriktig og hvor sårbar denne lederen faktisk våget å være i en kultur der skam er uutholdelig og et premiss for alt en gjør. Lederen valgte å følge Jesus i sitt lederskap og erfarte at Jesus trumfer skammen og setter mennesker fri.

Vi ser at Agenda1 virker

Vi trener ledere til å lede kristne til å dele evangeliet. Vi hjelper dem til å hjelpe hverandre ut til folket, ut til landsbyen, ut til arbeidsplassen. Lederskap i kristen sammenheng har i for liten grad vært preget av å lede menigheten «ut til folket». Gjennom Agenda1 forsøker vi å endre på dette, og vi ser at det virker.

Fra Bangladesh fikk jeg for få dager siden noen beskrivelser av hvilke endringer Agenda1 har bidratt til i ett av våre lærefellesskap. Her er noen av dem:

«Tidligere trodde jeg på Jesus, jeg ba og jeg gikk i kirken, men gjennom Agenda1 har jeg lært verktøy og steg jeg kan ta for å dele evangeliet i menigheten og på arbeidsplassen min.»

«Tidligere visste jeg ikke at alle hadde et ansvar for å dele evangeliet. gjennom Agenda1 har jeg lært at alle har et ansvar for dele evangeliet med de bortkomne.»

«Tidligere var jeg redd for å dele evangeliet med andre. deler jeg evangeliet slik jeg har lært på Agenda1.»

«Tidligere manglet menighetenes medlemmer mot til å dele evangeliet. ser vi at relasjonene i menigheten er styrket. Og vi blir stadig flere ved å bruke «åpent fellesskap» (et verktøy i Agenda1).»

«Tidligere hadde vi få medlemmer i menigheten. vokser antallet medlemmer. Vi gjør disipler, og menigheten er full av folk.»

Agenda1 er en katalysator

Vi har utrolig mange vitnesbyrd om hva Gud gjør i de ulike landene der vi har Agenda1. Vi ser at Agenda1 fungerer som en katalysator, en viktig faktor som forløser det potensiale som allerede finnes i menighetene.

Noen ganger er det et tankesett som må endres – f.eks. «Jeg kan ikke dele evangeliet med andre».  Et avgjørende tankesett for oss er at vi er en del av det Gud allerede gjør i mennesker som ikke kjenner ham ennå. Vi kobler oss på «Guds misjon».  Vi ser at endret tankesett forløser potensiale.

Andre ganger er det holdninger som må endres – «Jeg vil ikke dele evangeliet med andre». Frykt og fordommer kan holde en menighet tilbake fra å dele de gode nyhetene. Vi hjelper hverandre å se bortkomne mennesker slik Gud ser dem, og sammen elske dem hjem til farshuset.  Vi ser at endrede holdninger forløser potensiale.

Eller det kan være praksiser som mangler og må innlæres – «Jeg vet ikke hvordan jeg skal dele evangeliet med andre». Vi hjelper hverandre å dele evangeliet med ord, gjennom godhetshandlinger og gjennom helbredelse og bønn for syke. Det finnes flere praksiser og flere språk for å dele evangeliet enn det vi ofte tror. Vi ser at kunnskap om og trening i Bibelske praksiser forløser potensiale.

Etter 15 år ser vi at Agenda1 vokser mest der kristne blir forfulgt for sin tro. Det utfordrer meg at våre forfulgte søsken er mer opptatt av å dele evangeliet enn det vi «i vesten» er. Jeg tror og ber om at Agenda1 kan være med på å sette en ny dagsorden også her «hjemme». Vi trenger det.