Ansatte

Thomas Edward Thesen

Regionleder
Normisjon region Rogaland
Tlf: 900 65 363
E-post: thomas.thesen@normisjon.no

Read article "Thomas Edward Thesen"

Jeanett Habbestad

Kontorleder, administrasjon
Normisjon region Rogaland
Tlf: 982 16 160
E-post: jeanett.habbestad@normisjon.no

Read article "Jeanett Habbestad"

Margrethe Sundvoll Aagenæs

Teamleder Ledertrening
Normisjon region Rogaland
Tlf: 982 16 172
E-post: margrethe.sundvoll@normisjon.no

Read article "Margrethe Sundvoll Aagenæs"

Tone Julseth Ydstebø

Teamleder Fellesskap og Misjon
Normisjon region Rogaland
Tlf: 419 25 154
E-post: tonejy@normisjon.no

Read article "Tone Julseth Ydstebø"

Torunn Fjelde Hansen

Fellesskap og ledertrening
Normisjon region Rogaland
Tlf: 959 32 283
E-post: torunn.fjelde.hansen@normisjon.no

Read article "Torunn Fjelde Hansen"

Ådne Berge

Kambodsja
Normisjon region Rogaland
Tlf: 930 49 827
E-post: adne.berge@normisjon.no

Read article "Ådne Berge"

Aud Vihovde Hoftun

Fermate og fellesskap
Normisjon region Rogaland
Tlf: 982 16 181
E-post: aud.vihovde.hoftun@normisjon.no

Read article "Aud Vihovde Hoftun"

Line Marie Løge

Fellesskap og ledertrening
Normisjon region Rogaland
Tlf: 971 63 722
E-post: line.marie.loge@normisjon.no

Read article "Line Marie Løge"

Inge Morten Paulsen

Fellesskap og misjon
Normisjon region Rogaland
Tlf: 413 21 901
E-post: imp@normisjon.no

Read article "Inge Morten Paulsen"

Kenneth Kolltveit

Ledertrening
Normisjon region Rogaland
Tlf: 473 35 574
E-post: kenneth.kolltveit@normisjon.no

Read article "Kenneth Kolltveit"

Roar Flacké

Fellesskap og misjon
Normisjon region Rogaland
Tlf: 906 00 239
E-post: roar.flacke@normisjon.no

Read article "Roar Flacké"

Bodil Valle Høie

Daglig leder Stemnestaden
Normisjon region Rogaland
Tlf: 970 74 120
E-post: bodil.hoie@normisjon.no

Read article "Bodil Valle Høie"

Kari Anne Rafdal

Kjøkkenleder Stemnestaden
Normisjon region Rogaland
Tlf: 975 89 956
E-post: kari.anne.rafdal@normisjon.no

Read article "Kari Anne Rafdal"

Solvor Kringeland Sundfør

Stemnestaden
Normisjon region Rogaland
Tlf: 975 89 956
E-post: solvor.sundfor@normisjon.no

Read article "Solvor Kringeland Sundfør"

Else Gurine Stople

Stemnestaden
Normisjon region Rogaland
Tlf: 975 89 956
E-post: stemnestaden@normisjon.no

Read article "Else Gurine Stople"

Andreas R. Frantzen

Daglig leder Vaulali
Normisjon region Rogaland
Tlf: 993 15 458
E-post: andreas.frantzen@normisjon.no

Read article "Andreas R. Frantzen"

Espen Klingsheim

Vaktmester Vaulali
Normisjon region Rogaland
Tlf: 993 15 458
E-post: post@vaulali.com

Read article "Espen Klingsheim"

Siv Camilla Ottesen

Daglig leder Horve
Normisjon region Rogaland
Tlf: 404 12 855
E-post: siv.camilla.ottesen@normisjon.no

Read article "Siv Camilla Ottesen"

Hans Høie

Vaktmester Horve
Normisjon region Rogaland
Tlf: 922 60 366
E-post: hans.hoie@normisjon.no

Read article "Hans Høie"

Karin Torland

Kjøkkenleder Horve
Normisjon region Rogaland
Tlf: 404 12 855
E-post: horvekokken@normisjon.no

Read article "Karin Torland"

Kirsti Byberg

Horve
Normisjon region Rogaland
Tlf: 404 12 855
E-post: horve@normisjon.no

Read article "Kirsti Byberg"

Maira Andersone

Horve
Normisjon region Rogaland
Tlf: 404 12 855
E-post: horve@normisjon.no

Read article "Maira Andersone"

Elise Frønsdal Øien

Leir, vikariat
Normisjon region Rogaland
Tlf: 982 16 172
E-post: elise.fronsdal.oien@normisjon.no

Read article "Elise Frønsdal Øien"