En ny revolusjon?

Tekst/foto: Thomas Thesen

Anne Kristin Brun sin undervisning tolkes til spansk.

1959 var året da Fidel Castro tok over Cuba. Etter år med amerikansk og spansk herredømme var det tid for en revolusjon. Nesten 60 år senere er det et team fra Norge som har blitt invitert for å starte opp Agenda 1 på Cuba. En ny revolusjon? Nei, men kanskje en reformasjon? Agenda 1 er en prosess og vi vet det tar tid å endre kulturer.

Vi kjente på spenning på vei til Cuba. Alt hadde gått så fort. Det var bare noen måneder siden vi ”lekte med tanken” på å starte opp på Cuba. Så var vi der plutselig! Teamet fra Norge var Kjell Ove Hatlem, Marian Nygård, Thomas Stornes, Steve Bruns, Anne Kristin Bruns og Thomas Thesen. Kjell Ove er ”Mr. Cuba” og har hatt kontakt med den lutherske kirken i mange år. Han har virkelig lagt ting til rette for at vi andre kunne ”gå i ferdiglagte gjerninger”.

På Cuba var det en egen ledergruppe bestående av 7 personer med Yamilka som leder. Hun er pastor i en lokal menighet og gift med Ismael Laborde, som er biskop i den lutherske kirken. Hun ledet disse dagene på en fremragende måte. Tydelig, klar og med et ydmykt hjerte. Bare les hva hun sier selv etter Agenda 1 samlingen:

”Takk for at dere har delt denne velsignelsen med oss. For at dere har tatt vel imot anstrengelsene våre med ydmykhet og forståelse for de begrensningene som vi lever med her. Jeg håper at det med Guds hjelp blir enda bedre neste gang. Takk for tålmodighet med meg og min prosess, og at dere viste forståelse for min tilbakeholdenhet og skepsis. Det har tatt 26 års hardt arbeid å grunnfeste identiteten vår og bygge den inn i hver av medlemmene våre. Jeg foretrekker å holde meg til det Ordet sier: Å prøve alt og holde fast på det gode. Jeg tenker at vi har blitt velsignet av deres nærvær, og dere har utfylt kunnskapene som vi hadde om dette temaet og beriket våre åndelige liv. Dere har forsterket visjonen vi hadde for tjenesten. Takk for at dere har vært Guds verktøy som har gjort oss sterkere slik at vi kan fullføre misjonsbefalingen.”

Det er litt av et vitnesbyrd! 18 menigheter/forsamlinger fra 8 ulike kirkesamfunn var representert disse dagene og de ble utfordret på hvordan vi tenker om disippelskap og det misjonale livet. Tilbakemeldingene fra dem var tydelige. Dette var bra! De omfavnet det og ga uttrykk for at de fikk nye bilder om hvordan vi kan gjøre disipler.

Vi er utrolig takknemlig for å være med på det som Gud gjør i oss, gjennom oss og blant oss. Gud elsker folket på Cuba og han har et hjerte for at de skal komme til Han. Vil du være med på dette? Vi trenger all mulig støtte gjennom forbønn og økonomi.