Det viktigste spørsmålet: Hva nå Gud?

Tekst/foto: Hjørdis Halleland Mikalsen

Trygve Svendsen er en visjonær leder både sentralt, regionalt og lokalt i Normisjon. Her er han utenfor Solborg folkehøgskole.

Mitt største ønske for Normisjon er at vi som organisasjon skal være lydhør for hvor Gud ønsker å lede oss, sier Trygve Svendsen, nyvalgt styreleder i Normisjon Rogaland.

Trygve Bernhard Svendsen heter han, og er pensjonist. Og om du skulle ha et bilde i hodet av pensjonisttilværelsen som langsomme dager med lite på programmet, ja, så passer det dårlig på Trygve Svendsen. Han sitter i landsstyret i Normisjon og har sittet fire år i regionstyret. Og nå altså ny styreleder i Normisjon Rogaland. Når vi ringer er han i bilen – på vei fra et sted til et annet – men tar seg gjerne tid til å dele noen av sine tanker om Normisjon i fremtiden.

Må være disipler

-Vi må ha fokus på å være disipler, på visjonen vår «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Og vi må ha fokus på bønn. Bønn er viktig, men det holder ikke bare å snakke om det, vi må praktisere det i alle ledd, fra ledermøter til samlinger. Normisjon er mer et nettverk enn en organisasjon, derfor er det avgjørende å ha en felles retning og målsetting. Det binder oss sammen. Identitetsprosessen har vist at vi har klare satsingsområder – små og store fellesskap med fokus på disippelliv, sier Trygve Svendsen engasjert. Dette er tydeligvis noe han brenner for.

-Det viktigste er likevel å lytte til hva Gud ønsker av oss, hvilken vei Han vil vi skal gå, sier Trygve. Det har han selv erfart virkningen av.

Spurte Gud

Trygve Svendsen husker datoen. Det var den andre augustdagen i 2004. Trygve og kona Gunn hadde flyttet til Sunndal hvor han skulle bidra i oppstarten av en ny produksjonslinje for aluminium i bygda. Det hadde vært et omfattende prosjekt som hadde tatt store deler av hans oppmerksomhet i lang tid. Denne augustdagen hadde det vært en åpningsmarkering med presse tilstede. Trygve kjente på en lettelse på vei hjem fra festen. Det hadde vært hardt arbeid, men nå var endelig alt på stell. Han kunne endelig senke skuldrene en anelse.

-På vei hjem begynte jeg å snakke med Gud. Jeg var konkret, og spurte hvilke ønsker han hadde for meg i Sunndal. Kunne jeg gjøre noe for Guds rike her? Svaret ble omtrent like konkret som spørsmålet. Gud viste meg vei til tjeneste blant innvandrere og flyktninger i Sunndal, sier Trygve og forteller at han sammen med Gunn var med på å etablere et kristent internasjonalt fellesskap.

– Flere ble kristne, mange ble døpt og vi fikk venner for livet. Det var en sterk åndelig erfaring både for Gunn og meg, sier han.

-Vi må gjøre det samme i Normisjon. Vi må våge å være konkret. Vi må spørre hvilke planer og ønsker Gud har med oss, sier han.

Økonomiske utfordringer

-Hvilke utfordringer vil Normisjon møte i tiden som kommer?

-Utfordringer vil det alltid være. Både sentralt og i mange regioner er økonomien vanskelig. Samtidig er det viktig å påpeke at region Rogaland har hatt positiv utvikling de siste årene. Vi må våge å gjøre vanskelige prioriteringer og nødvendige strukturelle forandringer, både sentralt og regionalt. Vi må tilpasse oss det arbeidet vi står i – ikke omvendt, sier han, og forteller at det allerede er gjort noen grep for å bedre på økonomien.

Mye bra

-Alpha er en kraftpakke som brukes av flere menigheter landet over, til nå har vår organisasjon hatt den økonomiske belastningen med dette arbeidet. Nå har vi innført Alpha-partner som er et prosjekt hvor vi ønsker å fordele utgiftene ved driften til flere. Vi er allerede godt i gang, sier Trygve Svendsen, som til tross for økonomiske utfordringer er optimistisk.

-Selvsagt er jeg det. Det skjer så mye bra. Ta Agenda 1 for eksempel, det er et konkret prosjekt med store positive ringvirkninger for menighetsarbeidet, både her hjemme og ikke minst ute i våre samarbeidsland. Vi har mye å være takknemlige for, sier den aktive pensjonisten fra Karmøy – og avslutter.

-En ting må vi aldri glemme; det viktigste er ikke å bygge en organisasjon, men å bygge Guds rike.  Samtidig tror jeg at Normisjon skal være til velsignelse for Guds rike både hjemme og ute. Derfor skal vi være frimodige og få på plass logoen vår – Normisjonsidentiteten.