Kurstilbud: «Ta vare på deg selv og andre»

Dette kurs-konseptet er utviklet av Sigmund Danielsen, som i mange år har vært leder av Fermate sjelesorgsenter i Oslo / Østfold.

Kurset gir viktige nøkler til å bli bedre kjent med seg selv og til å oppdage faktorer som har  vært med på å forme livet og troen. Ved å bli mer bevisst på hva som har satt spor i eget liv, kan man bli bedre rustet til å møte andre. «Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med, men det vi ikke får bevisstgjort, gjør noe med oss.» Ikke minst er dette viktig med tanke på vår rolle som forbilde og veiledere for nye generasjoner.

I løpet av høsten 2018 vil Normisjon Rogaland invitere til 3 kurskvelder med dette konseptet. Det blir arrangert på Vaulali leirsted i Bjørheimsbygd følgende datoer: torsdag 25.10., 08.11. og 22.11. Tidsrammen er 19.00 – 22.00 inklusive et enkelt kveldsmåltid.

På kurskveldene denne høsten vil vi ha fokus på: Troshistorie, gudsbilde/selvbilde og identitet. Dette  blir belyst gjennom undervisning og samtale i smågrupper.

Hovedledere for kurset er: Hans Høie og Aud V.Hoftun, som begge er knyttet til Fermate sjelesorg og veiledning i Normisjon Rogaland.

Kursavgift: kr 600 + kr 200 for kursboka Nærhet.

Påmelding skjer på mail: aud.vihovde.hoftun@normisjon.no innen 19.10.

For mer informasjon: Kontakt Fermate Rogaland tlf  98 21 61 81.