Personalskifte på Stemnestaden


Solvor Kringeland Sundfør – ny medarbeider på Stemnestaden.

Tekst: Bodil Høie

Gunn Bjørg Slåtto, vår gode medarbeider og kjøkkenleder, har sluttet på Stemnestaden etter fem år, og er nå tilbake som lærer i skolen. Hun har stått på, tidlig og seint for å lage mat til tusenvis av gjester gjennom disse årene. Lukten av nybakt har møtt oss mange ganger, og med sitt gode smil og vennlighet har alle følt seg velkommen. Husene har hun holdt i orden, og har ikke vært redd for å ta et tak med malerkosten. Vi retter en stor takk til Gunn Bjørg.

Vår nye medarbeider Solvor Kringeland Sundfør, startet på Stemnestaden 1.august i 50% stilling, som leirstedsarbeider. Hun bor i Våg og kan nesten se til sin nye arbeidsplass, driver gård sammen med sin mann, og er mor til 3 jenter fra 2,5 til 6 år. Solvor er glad i å synge, og liker å møte folk. Vi gleder oss til samarbeid.