Fellesskap i koronatid

Tekst/Foto: Line Marie Løge

Endelig har samfunnet åpnet gradvis opp igjen, men fortsatt med strenge retningslinjer for smittevern. Men hvordan skal vi åpne opp for å samles som kristne fellesskap igjen? Vi vil jo helst ikke stenge noen ute, og vi kan jo ikke gjøre det som vi pleier på møtene våre.. Det er kanskje best å bare vente litt med å samles i menighetslokaler og bedehus for å være på den sikre siden?

Det var vanskelig å vite hva som var riktig neste skritt da landet åpnet igjen, men en ting visste vi, mange savnet fellesskap. Så vi i Norforsamlinga Vigrestad bestemte oss for å prøve ut ei enkel samling med lovsang, tale og bønn og påmelding. 50 stoler ble plassert ut med 1 meter mellom hver. Antibac stod klar i inngangspartiet sammen med verten som ønsket velkommen med smil og «ordklemmer», og hadde god oversikt over de som kom.

Det var fantastisk å være sammen igjen, lovsynge sammen, høre undervisning sammen, se hverandre «face to face» og ikke på en skjerm. Og vi så at selv om det er mange smittevernregler, så er det helt mulig å samles på en trygg måte. Norforsamlinga har hatt flere samlinger etterpå, både for ungdom og voksne. For de som ikke får plass, eller føler det tryggest å være hjemme, blir talen live-streamet og tatt opp.

Vi vil oppmuntre til å finne måter å samles på. Det trenger ikke være i samme form som det var før korona, men vi trenger å samles. Vi trenger fellesskapet, vi trenger å dele tro og liv, oppmuntre hverandre og bygge hverandre opp. Det er fullt mulig å være ansvarlig i forhold til smittevern, og samtidig ta vare på hverandre og legge til rette for at både store og små får komme nærmere Jesus, nærmere hverandre og sendt ut for å bygge samfunnet der de er.