KJØKKENLEDER – VAULALI

Normisjon region Rogaland søker etter

KJØKKENLEDER – VAULALI

som vil være med å lage god mat og gode møtepunkt for alle generasjoner.

Vaulali er ett av tre leirsteder i regionen og ligger idyllisk til i Bjørheimsbygd på Tau. Vi søker etter en person som kan identifisere seg med Normisjon sine verdier og vil være med å lede arbeidet på Vaulali videre. Stillingsstørrelsen kan diskuteres, men vil være mellom 60-100%.

Hovedarbeidsområdene

1. Kjøkkenleder

Kjøkkenleder vil ha det overordnete ansvaret for drift av kjøkkenet. Dette innebærer tilretteleggelse for personalet på kjøkkenet (ekstrahjelp og frivillige), menyvalg, og vareinnkjøp. I tillegg vil det være å etablere og følge rutiner i forhold til lover og forskrifter.

2. Vertskap

Vi har hundrevis av gjester hvert år og vi skal møte dem med godhet og raushet. Kjøkkenleder skal være med å legge til rette for godt fellesskap og trivsel.

3. Utvikling og drift

Leirstedet må være i stadig utvikling og du må ha evnen til å se muligheter i markedet. Det innebærer å skape nye kontakter og tenke konseptutvikling. I tillegg vil du være med å delta i planlegging og organisering av ulike aktiviteter, og generelt vedlikeholdsarbeid og renhold.

Egenskaper og kvalifikasjoner

  • Glad i å lage mat og erfaring med drift av kjøkken
  • Selvstendig
  • Strukturert og god på organisering
  • Gode samarbeidsevner og én som heier frem andre
  • Må takle travle og til tider stressete arbeidssituasjoner

Arbeidstiden vil variere, men det må påregnes kvelds- og helgearbeid i perioder. Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Thomas Thesen, tlf. 90 06 53 63 – thomas.thesen@normisjon.no eller daglig leder på Vaulali Espen Klingsheim, tlf. 95 93 24 94 – post@vaulali.com. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ. Det må fremvises godkjent politiattest.

Søknadsfrist: snarest. Ønsket oppstart er 1.juni, men vil være avhengig av koronasituasjonen. Søknaden sendes til Thomas Thesen, thomas.thesen@normisjon.no.