Årsmøtehjelp

Bruk av GoPlenum på Normisjon region Rogaland sitt årsmøte 2021

Normisjon Rogaland sitt årsmøte 2021 vil foregå digitalt. Møtet vil foregå på Zoom, mens avstemminger, registrering av forslag, «rekke opp hånden» osv. foregår i GoPlenum.

Vi anbefaler alle å ha to skjermer tilgjengelig og ha Zoom på den største skjermen og GoPlenum på den minste skjermen (for eksempel på mobiltelefonen).

App for GoPlenum og Zoom: Søk opp «GoPlenum» og «Zoom Cloud Meetings» i Play-butikken/iStore og installer appene.

Dagen før møtet vil alle påmeldte få tilsendt en SMS med registreringsinformasjon til GoPlenum. Du må da gå inn og registrere deg som bruker og kan logge inn på møtet. Vi anbefaler dere å bruke litt tid på GoPlenum før møtet slik at du er litt kjent. Under finner du viktig praktisk informasjon og gode linker som viser deg møteapplikasjonen.

Link til videomøtet: Zoom-link kommer

Link til GoPlenum-møtet: https://normisjon.goplenum.com

Møtekultur

 • Følg mest med på Zoom-skjermen. Vi skal sørge for at du får vite det du trenger her. Be om ordet, fremme forslag og voteringer/avstemminger foregår i GoPlenum. Chatten i Zoom brukes ikke til å be om ordet (kun hvis du ikke har muligheten til å be om ordet i GoPlenum).
 • I Zoom anbefaler vi at du bruker visningsmodusen «Active speaker»
 • Alle må mute mikrofonene. Du skal bare ha mikrofonen din på hvis du har fått ordet. Husk også å skru på kameraet når du har fått ordet – kan gjerne være på hele tiden.
 • Vi skal få til noen pauser, men det fine med digitale møter er jo at du kan gå og fylle kaffekoppen når det passer deg. Bare pass på at du er til stede under avstemminger.
 • Avstemmingene/voteringene vil bare være åpne en kort stund.

GoPlenum-tips

 • Bruk hjelpesiden eller ring 51 68 27 50
 • Oppdater GoPlenum-siden ofte
 • For å vite hvilken sak vi er på, sjekk den blå linja nederst på skjermen din.
 • GoPlenum har noen bokser som er grå, dette betyr ikke at det er utilgjengelige. De kan klikkes på.

Be om ordet:

 • Du ber om ordet enten ved å klikke på den røde boksen «Be om ordet» ca. midt på siden eller på den røde boksen nederst til høyre på den blå linjen. Her kan du også tegne deg til replikk.
 • Når du ber om ordet, vil navnet ditt komme opp på talerlisten på Zoom-skjermen.
 • Det er ikke mulig å trekke seg fra talerlisten i systemet, da må du ta ordet og si at du trekker deg og eventuelt også et fremlagt forslag.
 • Hver taler får 2 minutter til rådighet. En replikk får 1 minutt. Taletiden vises på Zoom-skjermen.

Fremme forslag:

 • Når du skal «fremme et forslag» kommer det en del felt som du ikke trenger å fylle ut selv om det er markert med stjerne. Det viktigste er punkt 2 «Forslag til vedtak» Her skriver du forslaget ditt og en kort beskrivelse på hva du eventuelt ønsker endret. Når du fremmer et forslag, må du også presentere det muntlig.
  Du må ikke fjerne avhukingen «Be om ordet» når du fremmer et forslag, da blir det ikke tatt med.
 • Pass på at du fremmer forslag til riktig sak.

Votering/avstemming:

 • Når vi skal stemme vil du få opp en boks på GoPlenum-skjermen din der du får opp stemmevalg. Forslag til vedtak/personkandidater vil bli vist på Zoom-skjermen.
 • Når en votering er startet må du stemme før du kan bruke andre funksjoner i GoPlenum.

Under er lenker til ulike veiledninger:

Hjelpevideoer GoPlenum

Hjelpevideoer om GoPlenum, Utdanninggsforbundet

Utdanningsforbundet sin veileder

LNU sin brukerveiledning til GoPlenum

VIKTIG:

Om du støter på problemer i forkant av, eller under, møtet, ta kontakt med regionskontoret!

E-post: region.rogaland@normisjon.no
Telefon: 51682750

Vi skal gjøre vært ytterste for at regionårsmøtet skal kunne gjennomføres på en god og smidig måte, og at alle som ønsker skal kunne delta.

Hilsen

Normisjon region Rogaland