Zoom inn og ut

Tekst: Thomas Thesen

Når du skal ta bilde er det av og til nødvendig å zoome inn for at det du skal ta bildet av kommer tydelig fram. Andre ganger er det godt å zoome ut for å få litt mer oversikt og se et større bilde.

Vi er ferdig med regionårsmøte for i år. For første gang måtte vi gjennomføre det digitalt. Folk koblet seg på Zoom og GoPlenum og det gikk veldig greit. Gjennom dagen zoomet vi inn på deler av arbeidet og hørte historier om hva som hadde skjedd i 2020. Noen har kanskje tenkt og trodd at alt har stått på vent. Det er ikke tilfelle. Vi fikk høre oppmuntrende historier fra barne- og ungdomsarbeidet, fra kvinnearbeidet, skolene, det internasjonale arbeidet og mye annet. Har du ikke lest årsmeldingen enda vil jeg anbefale at du setter deg ned og leser gjennom den.

Kristin Sjo Førre som var styreleder i Acta i fjor la fram årsmeldingen til Acta. Hun kunne fortelle om engasjerte ledere, viktigheten av lokale fellesskap og samtidig en utfordrende tid for ungdommene. Hun ga en konkret utfordring til Normisjon. Hvordan skal vi forvalte ungdommenes engasjement når de er ferdig med leir og ungdomstiden? Hvilke fellesskap kan de bli en del av? Gode utfordringer som må tas videre.

Det ble også valgt inn nytt regionstyre. Det nye styret består av Trygve Svendsen (styreleder), Jorunn Bø Løge, Arnvid Nordstrand, Lilly Rishton Eikje, Magnus Jansen Bru og Øydis Antun. Varamedlemmene ble Oddvar Sæth, Einar Midttun Vestbøstad og Arnt Egil Rørtvedt. Vær gjerne med og be for styret.

Når vi zoomer ut igjen etter en slik dag ser vi at vi får være med på noe stort. Vi får være med på det som Gud gjør i hverdagen og i vår verden. Det er ikke lite. Jeg kjenner på takknemlighet for å være en del av en organisasjon og bevegelse som stadig vil at nye mennesker skal bli kjent med Jesus.

Nå er det snart tid for å zoome inn og ut igjen. Det nærmer seg nemlig generalforsamlingen i Normisjon. 5.juni blir det digital generalforsamling. Vi skal bruke de samme plattformene som på årsmøtet, så da har mange av dere allerede fått trent på det. Vi håper det blir mange delegater fra regionen. Først og fremst blir det en dag hvor vi kan zoome inn og høre inspirerende historier fra det vi får være en del av. I tillegg får vi zoome ut og se et enda større bilde av Normisjon. Alt dette kan du gjøre fra din egen stue. Det er en unik mulighet du ikke kan gå glipp av. Gå inn på https://www.normisjon.no/velkommen-til-gf/ og les mer om GF og meld deg på.