Regionårsmøte 2022

Tekst: Thomas Thesen

Velkommen til årsmøtet!

«Same procedure as last year, miss Sophie” spør hovmesteren i den kjente sketsjen som vises lille julaften. Nei, ikke i år, håper jeg. I år vil vi invitere til fest på Stemnestaden for å høre inspirerende og oppmuntrende historier om hva Gud gjør i regionen. De siste par årene har vist oss hvor viktig det er å være sammen og vite at vi har en tilhørighet i Guds familie. Årsmøtet er ikke først og fremst en presentasjon av arbeidet fra scenen, men en dag hvor vi som storfamilie samles. Og i nydelige rammer på Stemnestaden med god mat og gode folk, så er det bare å møte opp.

«Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» er det vi som organisasjon samles om denne dagen. Det handler om Jesus og vårt kall om å følge ham og gjøre alle folkeslag til disipler. Dette skjer på mange vis, og i Normisjon region Rogaland er det fantastisk å se arbeidet som skjer i de lokale fellesskapene, på leirstedene, i butikkene, på skolene og andre møtepunkt. Hver enkelt av oss er lys og salt i denne verden og får lov å bringe Guds godhet ut til andre mennesker. Du skal ha frimodighet til å tenke stort om det du er med på, for det er Guds misjon vi er en del av. Det er ikke lite.

Spørsmålet bør ikke være om du skal være med på årsmøtet eller ikke. Spørsmålet er hvem du inviterer med deg!

Vi snakkes på Stemnestaden 23.april.

Påmelding:

Meld deg på i Checkin eller ta kontakt med regionkontoret på epost: region.rogaland@normisjon.no eller tlf. 51682750

Påmeldingsfrist: 19.april

Årsmelding:
Årsmelding er sendt i posten og på vei til direktemedlemmer, foreninger, styrer og kontaktpersoner. Du finner den også digitalt her. Ønsker du tilsendt årsmelding i posten, ta kontakt med regionkontoret på epost: region.rogaland@normisjon.no eller telefon: 51 68 27 50.

Program

10:00     Registrering
11:00     Inspirasjonssamling
13:00     Pause
13:15     Årsmøte
14:00     Middag
15:00     Årsmøte fortsetter
18:30     Kveldsmat

Saksliste til regionårsmøtet:

1. Konstituering
2. Årsmeldinger 2021
3. Regnskap 2021
4. Valg
– regionstyre
– valgkomite
– revisor
5. Normisjon Rogaland fremover