Kvardagstru – smågruppeopplegg

Det er kvardagar det er flest av. Difor er det også i kvardagen at truslivet levast. Evangeliet er kjerna i den kristne bodskapen, som handlar om at Gud gjennom Jesu Kristi liv, død og oppstode frelsar oss og gjev oss nytt liv av rein nåde. Dette er sjølve kjelda til alt kristent liv. Mange ser på dette som kristendommens ABC – det er barnelærdom, og difor ser ein etter andre ting som kan skape vekst, utvikling og insprasjon. Men evangeliet er faktisk kristenlivets A- Å, og det er ved å synke meir og meir ned i dette bodskapet at vi veks som kristne og modnast åndelig. Problemet vårt i eit nøtteskal: Vi har høyrt evangeliet mange gonger, men ikkje tenkt ut korleis vi kan ta det i bruk på dei ulike arenaane og områda av liva våre. Men i evangeliet ligg kraft og ressursar til heile livet ditt! Det store spørsmålet vert: korleis ser det ut når vi tek trua med oss inn i livet og kvardagen?


1: Evangeliet og Bygda
Jeremia 29,4-14

Tale av Vegard Tennebø

2: Evangeliet og Hjartet
Luk 15,11-32

Tale av Vegard Tennebø

3: Evangeliet og Avgudane
Romerbrevet 1,19-25

Tale av Vegard Tennebø

4: Evangeliet og Fellesskapet
1. Petersbrev 2,3-10

Tale av Vegard Tennebø

5: Evangeliet og Arbeidet
5. Mos 28,1-6

Tale av Vegard Tennebø

6: Evangeliet og Lidingane
1. Pet. 1,3-12

Tale av Vegard Tennebø

7: Evangeliet og Sosial Rettferd
Lukas 10,25-36

Tale av Vegard Tennebø

8: Evangeliet og Vitnetenesta
Matteus 5, 13-16

Relatert innhold

Rektorskifte på Sunnfjord Folkehøgskule

Sunnfjord Folkehøgskule startar opp med god elevtilgang for det nye skuleåret, og med nye elevar kjem det også ny rektor. Han heiter Jon Olav Leira, og han avløyser Jorun Knapstad, som har vore rektor sidan 2006.

Read article "Rektorskifte på Sunnfjord Folkehøgskule"

Nordfjord Soulteens

Likar du musikk? Danse? Synge? Få nye vener? Vere rett og slett sosial? Då er dette noko for DEG!

Read article "Nordfjord Soulteens"

Sommarmodus

Regionskontoret for Normisjon Sogn og Fjordane er stengt 1. juli - 8. august på grunn av arrangements-avvikling og ferie. Her er litt info viss du treng kontakte oss, samt oversikt over det som skjer i sommar.

Read article "Sommarmodus"