Gje gåve

Ver med og gje Jesus Kristus til nye generasjonar og folkeslag

Normisjon er eit spleiselag der vi saman byggjer arbeidet gjennom gåver, bøn og innsats. Faktisk er det eit privilegium å få vere med og bygge Guds rike, der i blant gjennom gåver. Di gåve utgjer ein forskjell – ver med på laget!

«Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg.» Matteus 6,33.

Enkeltgåve
Trykk her. Vel «Gi en gave» og fyll ut vidare. Du kan også gje med Vipps på denne sida.
– Vipps-nr #15646 / Normisjon S&F – gåve
– Kontonummeret til regionen: 3000.14.71186
– Eller ta ein tur til regionskontoret på Sandane om du har lyst å treffe oss også.

Gjevarteneste
Gå til den same sida og fyll ut. Registrering her er enkelt for både gjevar og mottakar.
– Du kan eventuelt skrive ut skjema for avtalegiro og sende oss i posten. Avtalegiro Normisjon, alle prosjekt Sof.doc
Send til Normisjon Sogn og Fjordane, postboks 162, 6821 Sandane

Gåver til einingane våre
Ein kan også gje enkeltgåve eller bli fastgjevar til Holmely, Fjordly og Teigen på denne sida
Eller ein kan bruke kontonummera under. Hugs å merke gåva.
– Holmely 3000.14.72204
– Fjordly 3000.19.26310
– Fjordly opprusting av hytter 3000.25.40912
– Teigen 3775.20.63630