Smågruppevisjon – gruppeopplegg i fire delar

Kva vil det seie å vere kristent fellesskap? Spørsmålet har vore med oss heilt sidan dei første gruppene Jesus-truande samla seg i heimane for å dele liv, lovnader og lovsong, og det er like aktuelt i dag som den gong. Paulus sitt brev til dei kristne i Efesos-området gir eit godt overblikk over kva som bør kjenneteikne livet i kristne fellesskap. Ut frå dette kjem visjonen for smågruppe-arbeidet i Normisjon S&F: Jesu kjærleik-for våre bygder- gjennom våre liv. Dette har vi konkretisert i 4 verdiar som vi ønskjer skal kjenneteikne oss. Gjennom fire gruppeopplegg vil vi gå gjennom desse verdiane og samtidig gjennom efesarbrevet. Vi ønskjer å vere: Frimodige arvingar – Takksame tilbedarar -Trufaste søsken – Rause sendebod


PDF-versjon av gruppeopplegget, fire sider.


1: Frimodige arvingar
Efesarbrevet, kap. 1

Tale av Andreas Tjomsland

2: Takksame tilbedarar
Efesarbrevet kap. 2, v 1-10 og 3, v 14-21

Tale av Andreas Tjomsland

3: Trufaste søsken
Efesarbrevet kap. 4, v 14 – kap. 5, v 2

Tale av Andreas Tjomsland

4: Rause sendebod
Efesarbrevet, kap. 6, v. 1-20

Tale av Andreas Tjomsland