Smågruppevisjon – gruppeopplegg i fire delar

Kva vil det seie å vere kristent fellesskap? Spørsmålet har vore med oss heilt sidan dei første gruppene Jesus-truande samla seg i heimane for å dele liv, lovnader og lovsong, og det er like aktuelt i dag som den gong. Paulus sitt brev til dei kristne i Efesos-området gir eit godt overblikk over kva som bør kjenneteikne livet i kristne fellesskap. Ut frå dette kjem visjonen for smågruppe-arbeidet i Normisjon S&F: Jesu kjærleik-for våre bygder- gjennom våre liv. Dette har vi konkretisert i 4 verdiar som vi ønskjer skal kjenneteikne oss. Gjennom fire gruppeopplegg vil vi gå gjennom desse verdiane og samtidig gjennom efesarbrevet. Vi ønskjer å vere: Frimodige arvingar – Takksame tilbedarar -Trufaste søsken – Rause sendebod


PDF-versjon av gruppeopplegget, fire sider.


1: Frimodige arvingar
Efesarbrevet, kap. 1

Tale av Andreas Tjomsland

2: Takksame tilbedarar
Efesarbrevet kap. 2, v 1-10 og 3, v 14-21

Tale av Andreas Tjomsland

3: Trufaste søsken
Efesarbrevet kap. 4, v 14 – kap. 5, v 2

Tale av Andreas Tjomsland

4: Rause sendebod
Efesarbrevet, kap. 6, v. 1-20

Tale av Andreas Tjomsland

Relatert innhold

Rektorskifte på Sunnfjord Folkehøgskule

Sunnfjord Folkehøgskule startar opp med god elevtilgang for det nye skuleåret, og med nye elevar kjem det også ny rektor. Han heiter Jon Olav Leira, og han avløyser Jorun Knapstad, som har vore rektor sidan 2006.

Read article "Rektorskifte på Sunnfjord Folkehøgskule"

Nordfjord Soulteens

Likar du musikk? Danse? Synge? Få nye vener? Vere rett og slett sosial? Då er dette noko for DEG!

Read article "Nordfjord Soulteens"

Sommarmodus

Regionskontoret for Normisjon Sogn og Fjordane er stengt 1. juli - 8. august på grunn av arrangements-avvikling og ferie. Her er litt info viss du treng kontakte oss, samt oversikt over det som skjer i sommar.

Read article "Sommarmodus"