#denkjensla – smågruppeopplegg

Livskjensler som gjer at mange kristne kjenner stillstand og lite utvikling i truslivet sitt.

PDF-fil til utskrift (alle opplegga)