Vår Far – smågruppeopplegg

Steg for steg gjennom den bøna Jesus lærte oss å be.

I denne serien går vi igjennom dei seks bønene i verdas viktigaste bøn. «Vår Far» er ikkje eit formular eller ein liturgi. Den er invitasjonen til ein relasjon – og eit liv!

Her finn du ei pdf-fil til utskrift. Serien har ikkje lydfilar knytt til seg, men les høgt det som står på venstre og høgre side før de set i gong.