Vendepunkt – smågruppeopplegg

Livsforvandlande møte med Jesus

Kristendommen: For mange har ordet dårlig klang.
Tankane går til dogmer, dominans og antidans. Det handler om salmepugging og dogmetru, og det verkar eigentleg ikkje så attraktivt. Men essensen i kristen tru er relasjon, eit møte med Jesus.  Det slåande er at Jesus har evna å møte så utrulig mange forskjellige folk, i så mange forskjellige kulturar til så forskjellige tider. I møte med Jesus har ulike personlighetstypar med ulike livshistorier fått eit livsforvandlende vendepunkt.

Det er akkurat nokre av desse møtepunkta med Jesus vi ønskjer å trekke fram i denne serien.  Dersom slike folk kunne få møtepunkt med Jesus som vart til vendepunkt i livet, ja då kan du også!


1: Møta som vart vendepunkt
Apg 16, 11-35

Tale av Vegard Tennebø

PDF-fil til utskrift


2: Vendepunkt: Skeptikaren
Johannes 1, 43-51

Tale av Andreas Tjomsland

PDF-fil til utskrift


3: Vendepunkt: Dei mismodige
Lukas 24, 13-35

Tale av Andreas Tjomsland

PDF-fil til utskrift


4: Vendepunkt: Granskaren
Johannes 3, 1-21

Tale av Andreas Tjomsland

PDF-fil til utskrift


5: Vendepunkt: Outsideren
Johannes 3, 1-21

Tale av Annichen Iwarsson

PDF-fil til utskrift


6: Vendepunkt: Den ufrie
Lukas 8, 26-39

Tale av Vegard Tennebø

PDF-fil til utskrift