Elska og sendt

Eit studie- og samtaleopplegg til bruk i foreiningsstyret.