Galatarbrevet – smågruppeopplegg

Det er krise i dei unge kyrkjelydane i Galatia. Evangeliet, dei gode nyhenda om Jesu død for alle menneske, står i fare for å bli til noko heilt anna. Og alt dette på grunn av ting som kanskje kan oppfattast som detaljar eller flisespikkeri. Men Paulus fyrer av ei skikkeleg breiside i dette brevet mot alt som kjem i vegen for eit reint og klart evangelium om nåde!

Bakgrunnsinformasjon og sentrale tema i Galatarbrevet (PDF)


1: Kvifor desse pennestrøk?
Gal. 1, 1-9

Tale av Vegard Tennebø

PDF-fil til utskrift


2: Etter sanninga i evangeliet
Gal. 2, 11-21

Tale av Andreas Tjomsland

PDF-fil til utskrift


3: Anden gjer slavar om til søner
Gal. 3,23-4,7

PDF-fil til utskrift


4: Evangeliet gjev fridom
Gal. 5,1-15

Tale av Steinar Saltbones

PDF-fil til utskrift


5: Å leve slik du trur
Gal. 6, 1-10

PDF-fil til utskrift

Tale av Vegard Tennebø