For Gud – smågruppeopplegg

Introvideo til serien «For Gud»

1: Livet med Han som er … Heilag
Jes 6, 1-8

Tale av Hildegunn Gjesdal Tennebø, mars 2019

2: Livet med Han som er … Kjærleg
1. Joh 4, 7-21

Tale av Andreas Tjomsland, april 2019

3: Livet med Han som er … Levande
Luk 24,13-34

Tale av Hildegunn Gjesdal Tennebø, april 2019 (Familiesamling)

Livet med Han som er … Rettferdig
Jes 11,1-10

Tale av Andreas Tjomsland, mai 2019

Livet med Han som er … Nådig
Salme 51,1-14

Tale av Steinar Saltbones, mai 2019