Evangeliet – «Guds kraft til frelse»

Andakt av Jesper Lemming, regionleiar Sogn og Fjordane.

Jesus har gitt oss et oppdrag om å gjøre nye disipler. Hvordan gjør vi det? Jo, Bibelen forteller oss at det viktigste verktøyet vi skal bruke for å gjøre nye disipler er å snakke om evangeliet.

Det greske ordet «evangelion» betyr «godt budskap eller «gode nyheter». Det er gode nyheter vi er sendt ut for å fortelle folk, ikke dårlige nyheter. I Markus kan vi lese om hvordan Jesus helt fra begynnelsen forkynte de gode nyhetene om Ruds rike: «Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!» 

Det Jesus startet, var en bevegelse av helt ordinære mennesker som ble fylt av Den Hellige Ånd og ga evangeliet videre. Nå er det vi som skal fortelle naboen vår om Jesus og gjøre dem til disipler av ham. Helt avgjørende i denne sammenhengen er det å forstå at det er Guds ord, Evangeliet som i seg selv har kraften til å gi mennesker et nytt liv! Evangeliet er Guds kraft til frelse!

Paulus proklamerer i Romerbrevet: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro slik det står skrevet: «Den rettferdige skal leve ved tro.»

I Jesus sin lignelse om Såmannen og såkornet er det såkornet, altså ordet om riket som i seg selv har kraft til nytt liv og vekst. Ordet har i seg selv kraft til å frelse mennesket!

Konsekvensen av dette er så enkel som at hvis vi ikke forkynner evangeliet for mennesker som ikke tror, vil i utganspunktet ingen bli frelst. Av og til tror vi at folk blir frelst bare vi har møter og diverse aktiviteter, så sitter vi å venter på at folk skal bli frelst av seg selv.

Paulus snakker om dette i Romerbrevet: «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet; Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap!»

Vi må så kornet for å gjøre nye disipler. Vi må dele budskapet om Jesus Kristus, for troen kommer ved forkynnelse av evangeliet. Så derfor ut rikelig!